Trwa ładowanie...
d4khidk

WIKANA - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (31/2013)

WIKANA - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (31/2013)

Share
d4khidk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wikana SA (Emitent) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm) oraz § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 476). Emitent informuje, iż dnia 17 lipca 2013r. do Komisji Nadzoru Finansowego przekazał informację o następującej treści: "Zarząd WIKANA S.A. (Emitent) informuje, o opóźnieniu informacji w sprawie złożenia przez Emitenta potencjalnym Obligatariuszom oferty nabycia, w celu umorzenia, obligacji serii A przed datą wykupu określoną
w warunkach emisji. Opóźnienie informacji następuje do dnia 19 sierpnia 2013 roku, w związku w warunkowym charakterem podjęcia przedmiotowej decyzji przez Zarząd Emitenta. Ujawnienie informacji może negatywnie wpłynąć na wyniki prowadzonych negocjacji oraz możliwość spełnienia warunków emisji." Emitent informuje, że podjął decyzję o opóźnieniu podania informacji do publicznej wiadomości do dnia 19 sierpnia 2013 roku gdyż w ocenie Emitenta przedwczesne ujawnienie wyżej wymienionej informacji poufnej mogło negatywnie wpłynąć na wynik prowadzonych negocjacji oraz możliwość spełnienia warunków emisji, a to naruszyłoby słuszny interes Emitenta. Zarząd Emitenta podjął decyzję o ustanowieniu zabezpieczeń obligacji serii A, zgodnie z Warunkami emisji obligacji serii A, o których Emitent raportował raportem bieżącym nr 29/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku, co sprawiło, że zachowanie poufności powyższych informacji podanych w utajnionym raporcie w zaistniałych okolicznościach stało się bezprzedmiotowe. | | | | | | | | |
| |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4khidk

| | | WIKANA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 81 444 64 80 | | 81 444 64 62 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Sylwester Bogacki Prezes Zarządu
2013-08-19 Krzysztof Szaliłow Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4khidk

Podziel się opinią

Share
d4khidk
d4khidk