Trwa ładowanie...
d1zflm7
espi

WILBO - Termin oraz porządek obrad NWZA Wilbo SA (67/2012)

WILBO - Termin oraz porządek obrad NWZA Wilbo SA (67/2012)

Share
d1zflm7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 67 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-06
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Termin oraz porządek obrad NWZA Wilbo SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 36 Statutu Spółki zwołuje na dzień 03 grudnia 2012 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "NWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8. Porządek obrad: 1 Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego 2 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3 Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4 Przyjęcie porządku obrad. 5 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 6 Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej 7 Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.
Załączniki
Plik Opis
Porzadek obrad NWZA.pdf Porzadek obrad

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zflm7

| | | WILBO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WILBO | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-029 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Przemysłowa | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-58)78 37 000 | | (0-58) 78 37 777 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | wilbo@wilbo.pl | | www.wilbo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 587-000-80-34 | | 191312270 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Grzegorz Białoruski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zflm7

Podziel się opinią

Share
d1zflm7
d1zflm7