Trwa ładowanie...
d2mmt1h

WILBO - Zawiadomienie dotyczące nabycia znacznego pakietu akcji (73/2012)

WILBO - Zawiadomienie dotyczące nabycia znacznego pakietu akcji (73/2012)

Share
d2mmt1h

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WILBO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie dotyczące nabycia znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wilbo SA informuje, iż w dniu 21 listopada 2012 roku wpłynęły do Spółki w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (Dz. U. 05.184.1539) z dnia 29 lipca 2005 roku, zawiadomienia od Pana Michała Grabowskiego oraz Pana Piotra Ołdakowskiego o nabyciu w dniu 15 listopada 2012 roku akcji Wilbo SA. 1. Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Michał Grabowski nabył od Pana Dariusza Bobińskiego: 1) 257.223 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji imiennych serii A1 Wilbo SA o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Wilbo SA. Nabyte akcje stanowią 1,59% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają prawo do wykonywania 1 286 115 głosów na WZA, co stanowi 4,6% w ogólnej liczbie głosów na WZA. 2) 301.289 (trzysta jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii BA Wilbo SA o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda,
uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Wilbo SA. Nabyte akcje stanowią 1,86% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają prawo do wykonywania 1 506 445 głosów na WZA, co stanowi 5,39% w ogólnej liczbie głosów na WZA. Przed zawarciem umowy sprzedaży akcji, Pan Michał Grabowski nie posiadał akcji Wilbo SA. Po nabyciu akcji Pan Michał Grabowski posiada łącznie z wszystkich akcji 3,44% udziału w kapitale zakładowym Wilbo SA oraz ma prawo do wykonywania 2 792 560 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,99% w ogólnej liczbie głosów na WZA. 2. Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Piotr Ołdakowski nabył od Pana Dariusza Bobińskiego: 1) 348.711 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset jedenaście) akcji imiennych serii BA Wilbo SA o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Wilbo SA. Nabyte akcje
stanowią 2,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają prawo do wykonywania 1 743 555 głosów na WZA, co stanowi 6,24% w ogólnej liczbie głosów na WZA. 2) 1.049.005 (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy pięć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii BB Wilbo SA o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda. Nabyte akcje stanowią 6,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają prawo do wykonywania 1 049 005 głosów na WZA, co stanowi 3,75% w ogólnej liczbie głosów na WZA. Przed zawarciem umowy sprzedaży akcji, Pan Piotr Ołdakowski nie posiadał akcji Wilbo SA. Po nabyciu akcji Pan Piotr Ołdakowski posiada łącznie z wszystkich akcji 8,62% udziału w kapitale zakładowym Wilbo SA oraz ma prawo do wykonywania 2 792 560 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,99% w ogólnej liczbie głosów na WZA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mmt1h

| | | WILBO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WILBO | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-029 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Przemysłowa | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-58)78 37 000 | | (0-58) 78 37 777 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | wilbo@wilbo.pl | | www.wilbo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 587-000-80-34 | | 191312270 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Grzegorz Białoruski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mmt1h

Podziel się opinią

Share
d2mmt1h
d2mmt1h