Trwa ładowanie...
d3aplb5
d3aplb5
espi

WISTIL - Korekta raportu rocznego SA-R/2010 opublikowanego 29 kwietnia 2011r. (13/2010)

WISTIL - Korekta raportu rocznego SA-R/2010 opublikowanego 29 kwietnia 2011r. (13/2010)
Share
d3aplb5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WISTIL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu rocznego SA-R/2010 opublikowanego 29 kwietnia 2011r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu rocznego SA-R/2010 opublikowanego dnia 29 kwietnia 2011 r. Zarząd WISTIL S.A informuje; a) na skutek pomyłki w pkt 6 lit. a) części ogólnej A) Raportu z badania Sprawozdania finansowego za 2010 r. na stronie 2 błędnie opisano zmiany w składzie Zarządu. W roku 2010 ze składu Zarządu odwołano Leszka Łubkowskiego. Z kolei Marian Kwiecień i Elżbieta Bielska złożyli rezygnację z pełnienia funkcji. w raporcie było " W roku 2010 ze składu Zarządu odwołano Mariana Kwietnia, Leszka Łubkowskiego, Andrzeja Majchrzaka i Elżbietę Bielską" a powinno być "W roku 2010 ze składu Zarządu odwołano Leszka Łubkowskiego. Z kolei Marian Kwiecień i Elżbieta Bielska złożyli rezygnację z pełnienia funkcji. b) na skutek pomyłki pisarskiej w rozdziale 5.8. Części szczegółowej C) Raportu z badania Sprawozdania finansowego za 2010 r. na stronie 29, błędnie wykazano kwotę straty brutto za rok obrotowy 2010. w raporcie było " Powyższe dane dotyczące przychodów i kosztów pozwalają na ustalenie figurującego w
rachunku zysków i strat wyniku z działalności w kwocie minus 14 043 158,44 zł." w raporcie powinno być "Powyższe dane dotyczące przychodów i kosztów pozwalają na ustalenie figurującego w rachunku zysków i strat wyniku z działalności w kwocie minus 15 043 158,44 zł." W załączeniu przekazuje się erratę str. 2 i 29 do powyższego Raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2010. Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że dokonana korekta nie wpływa na wynik finansowy i dane finansowe prezentowane w raporcie rocznym za 2010 r. nie ulegają zmianie. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | errata.pdf | Errata str. 2 i 29 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

"WISTIL" SA
(pełna nazwa emitenta)
WISTIL Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-800 Kalisz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Majkowska 13
(ulica) (numer)
062 7686259 062 7686340
(telefon) (fax)
biuro@wistil.pl www.wistil.pl
(e-mail) (www)
6180041735 250024679
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Barbara Olszewska Mieczysław Kędzierski Prokurent Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aplb5

Podziel się opinią

Share
d3aplb5
d3aplb5