Trwa ładowanie...
d157lj3

Work Service planuje wejście na rynek rumuński i bułgarski, możliwe są tam przejęcia

25.11. Warszawa (PAP) - Work Service, spółka z branży usług personalnych, która opublikowała w czwartek prospekt emisyjny, planuje rozpoczęcie działalności w Rumunii i Bułgarii....

Share
d157lj3

25.11. Warszawa (PAP) - Work Service, spółka z branży usług personalnych, która opublikowała w czwartek prospekt emisyjny, planuje rozpoczęcie działalności w Rumunii i Bułgarii. Wejście na te rynki może odbyć się poprzez akwizycję agencji pracy tymczasowych. Priorytetem spółki na przyszły rok jest włączenie i rozwój w ramach grupy spółki IT Kontrakt, oraz przenoszenie tej działalności na rynki zagraniczne. W przypadku nie pozyskania planowanych środków z emisji akcji , Work Service będzie realizować cele emisyjne, wspomagając się emisją instrumentów dłużnych - poinformowali na piątkowej konferencji przedstawiciele spółki.

"Ponieważ mamy zlecenia z Rumunii i Bułgarii, to są obszary, które nas w tej chwili bardzo interesują. Spodziewamy się, że w przypadku wejścia na te rynki może to odbyć się poprzez akwizycje agencji pracy tymczasowej" - powiedział prezes Work Service, Tomasz Hanczarek.

W rozmowie z PAP Piotr Ambrozowicz, dyrektor finansowy spółki poinformował, że "wejście na rynek w Bułgarii i Rumunii to plan, a nie jedynie możliwość" i Work Service prowadzi obecnie pilotażowe projekty w Rumunii i Bułgarii.

d157lj3

"Celem projektów pilotażowych, które prowadzimy już w Rumunii i Bułgarii jest dokładne zbadanie tych rynków pod kątem prowadzenia tam działalności" - powiedział.

Dodał, że taki sam model wejścia spółka stosowała m.in. w przypadku rynku niemieckiego, gdzie od startu projektów pilotażowych do rozpoczęcia działalności minęło ok. pół roku.

WORK SERVICE CHCE POWIELAĆ DZIAŁALNOŚĆ IT KONTRAKT NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

Przedstawiciele Work Service poinformowali na konferencji, że głównym celem spółki na przyszły rok jest włączenie do grupy i rozwój spółki IT Kontrakt, oraz stopniowe powielanie jej działalności na rynkach zagranicznych.

d157lj3

"IT Kontrakt to wysokomarżowa działalność, która polega na outsourcingu pracowników z branży IT. Zamierzamy wdrożyć tę spółkę do naszej grupy, zwiększyć skalę tego biznesu. Liczymy też na cross-selling, który dobrze funkcjonuje obecnie w grupie. Naszym celem jest ponadto replikowanie działalności IT Kontrakt na rynkach zagranicznych, na których jesteśmy obecni" - powiedział na konferencji prezes Hanczarek.

Sfinansowanie przejęcia 75 proc. udziałów w IT Kontrakt, na które Work Service chce przeznaczyć 45 mln zł jest jednym z głównych celów emisyjnych spółki, wymienionych w opublikowanym w czwartek prospekcie. Umowa nabycia udziałów została zawarta przez spółki 12 lipca tego roku. Warunkiem jej wejścia w życie jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W pierwszej połowie 2011 roku IT Kontrakt przy przychodach na poziomie 27,88 mln zł uzyskał 4,43 mln zł zysku operacyjnego i 4,60 mln zł zysku netto. W 2010 roku spółka wypracowała 40,67 mln zł przychodów ze sprzedaży, 8,58 mln zł zysku operacyjnego i 6,85 mln zł zysku netto.

W PRZYPADKU NIE DOJŚCIA DO SKUTKU EMISJI AKCJI W CAŁOŚCI, WORK SERVICE BĘDZIE REALIZOWAĆ CELE EMISYJNE FINANSUJĄC SIĘ OBLIGACJAMI

d157lj3

Prezes Hanczarek poinformował na konferencji, że w przypadku nie dojścia do skutku emisji akcji w całości, spółka będzie realizowała wyznaczone w prospekcie emisyjnym cele wspomagając się emisją obligacji.

"Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wygląda obecnie rynek kapitałowy i mamy scenariusze na wypadek, gdybyśmy nie pozyskali z emisji środków w planowanej wysokości. Jeśli tak się stanie, będzie wspomagać się emitując instrumenty dłużne" - powiedział.

Jak wynika z prospektu emisyjnego, Work Service planuje pozyskać z publicznej oferty akcji serii L około 113,15 mln zł brutto, co po odliczeniu kosztów emisji w wysokości ok. 5,3 mln zł da kwotę netto ok. 107,85 mln zł.

Poza zapłatą za udziały w IT Kontrakt głównym celem emisji jest spłata finansowania pomostowego przeznaczonego na inwestycje dotyczące zakupu spółek Exact Systems i ProService Worldwide, na które Work Service chce przeznaczyć 43,35 mln zł.

d157lj3

Jak wynika w prospektu emisyjnego, na realizację tych transakcji spółka pozyskała w drodze emisji obligacji serii G i H o wartości 12 mln zł, których termin wykupu ustalony jest odpowiednio na 29 stycznia 2012 r. oraz 9 stycznia 2012 r., emisji akcji serii I o wartości 11 mln zł oraz kredytu konsorcjalnego o wartości 7 mln zł.

Work Service planuje wykupienie akcji serii I za łączną kwotę 23,75 mln zł, po czym papiery te zostaną umorzone.

"Akcje zostaną wykupione jeszcze w tym roku" - powiedział na konferencji prezes Hanczarek.

Dodatkowo po umorzeniu akcji serii I spółka Electus, która posiada 1.128.265 akcji Work Service serii K może zgodnie z umową inwestycyjną zażądać nabycia przez Work Service tych akcji za cenę 7,59 zł za akcję i umorzenia ich.

d157lj3

"Nie wiemy jeszcze w tej chwili, jaka będzie ostateczna decyzja Electusa" - powiedział PAP dyrektor Ambrozowicz.

Pozostałymi celami emisji podanymi w prospekcie emisyjnym spółki są: budowa w latach 2011-2012 sieci franczyzowej zrzeszającej małe agencje zatrudnienia (10 mln zł), budowa centrum outsourcingu usług sprzedażowych oraz kadr i płac (7 mln zł) oraz modernizacja systemów informatycznych (2,5 mln zł).

Grupa Kapitałowa Work Service zajmuje się rekrutacją pracowników tymczasowych, outsourcingiem oraz doradztwem personalnym. Poza Polską spółka działa też w Rosji oraz w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Przychody generowane poza Polską stanowiły w I połowie 2011 roku 20 proc. łącznych przychodów grupy.

W pierwszej połowie 2011 roku zysk netto grupy Work Service wyniósł 5,95 mln zł, zysk operacyjny 11,86 mln zł, a przychody ze sprzedaży 284,59 mln zł.

d157lj3

Przychody z usług polegających na rekrutacji pracowników tymczasowych stanowiły w tym okresie 65,6 proc. łącznych przychodów grupy. Udział outsourcingu w obrotach Work Service w I połowie tego roku wyniósł 34,2 proc., natomiast doradztwo personalne odpowiada za 0,2 proc. skonsolidowanych przychodów.

W 2010 roku grupa uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 499,06 mln zł, generując przy tym 26,27 mln zł zysku operacyjnego i 16,03 mln zł zysku netto.

GŁÓWNI AKCJONARIUSZE WORK SERVICE MAJĄ 12-MIESIĘCZNY LOCK-UP

Jak wynika z prospektu emisyjnego wszyscy akcjonariusze posiadający ponad 5 proc. akcji Work Service zobowiązali się do nie sprzedawania ich w okresie 12 miesięcy od dnia dopuszczenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym.

Głównym udziałowcem Work Service jest obecnie spółka ProLogics LLP, która posiada łącznie 18.981.850 akcji serii F, G i H. Akcje te zostały objęte przez ProLogics w wyniku transakcji przejęcia przez Work Service 100 proc. udziałów w ProService Worldwide Limited, będącej właścicielem spółki ZAO Work Service Russia.

Ponad 5 proc. akcji spółki po emisji akcji serii L posiadać będą poza ProLogics, Supernova IDM Fund, HMS Best Managment Idea LTI, HMS Best Plan Idea LTI, HMS Real Estate Idea LTI i HMS Cash Point Idea LTI.(PAP)

kuc/ osz/

d157lj3

Podziel się opinią

Share
d157lj3
d157lj3