Trwa ładowanie...
d2b254e

WORK SERVICE S.A. - Nabycie i zbycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą...

WORK SERVICE S.A. - Nabycie i zbycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorczego Emitenta (20/2014)

Share
d2b254e

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie i zbycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorczego Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka)
niniejszym zawiadamia o otrzymaniu w dniu 12 marca 2014 r. informacji od Domu Maklerskiego IDM S.A. (dalej: IDM S.A.), działającego na podstawie pełnomocnictwa do złożenia zawiadomień w imieniu Tomasza Misiaka jako osoby wchodzącej w skład organu nadzorczego Emitenta i jednocześnie organu nadzorczego IDM S.A. (dalej: osoba zobowiązana) o dokonaniu przez IDM S.A. jako osobę blisko związaną z Tomaszem Misiakiem, transakcji na akcjach Emitenta dokonanych w związku z pełnieniem przez IDM S.A. funkcji animatora dla Emitenta. Powyższa informacja została przesłana do Emitenta w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i obejmuje następujące transakcje: 1. w dniu 3 marca 2014 r. transakcja nabycia 564 akcji Work Service S.A. po cenie 13,4315 PLN za akcję; 2. w dniu 3 marca 2014 r. transakcji zbycia 758 akcji Work Service S.A. po cenie 13,7297 PLN za akcję; 3. w dniu 4 marca 2014 r. transakcji nabycia 173 akcji Work
Service S.A. po cenie 14,37 PLN za akcję; 4. w dniu 5 marca 2014 r. transakcja nabycia 220 akcji Work Service S.A. po cenie 14,35 PLN za akcję; 5. w dniu 5 marca 2014 r. transakcja zbycia 202 akcji Work Service S.A. po cenie 14,38 PLN za akcję; 6. w dniu 5 marca 2014 r. transakcja nabycia 52 akcji Work Service S.A. po cenie 13,91 PLN za akcję; Zgodnie z informacją przekazaną przez osobę zobowiązaną wskazane powyżej transakcje zostały zawarte w ramach rynku regulowanego, na rachunkach obsługiwanych w POK Kraków. Podstawa prawna: 1. art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 211, poz. 1384, z 2010 r. z późn. zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b254e

| | | WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WORK SERVICE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-413 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gwiaździsta | | 66 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 37 10 900 | | +48 71 37 10 938 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | work@workservice.pl | | www.workservice.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897-16-55-469 | | 932629535 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2014-03-13 Piotr Ambrozowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b254e

Podziel się opinią

Share
d2b254e
d2b254e