Trwa ładowanie...
dhxpepu
espi

WORK SERVICE S.A. - nabycie znacznego pakietu akcji (6/2013)

WORK SERVICE S.A. - nabycie znacznego pakietu akcji (6/2013)
Share
dhxpepu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | nabycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 24 stycznia 2013r. oświadczenia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Prologics UK LLP (dalej: Prologics) o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Prologics poinformował Emitenta, że po transakcji kupna akcji Spółki Prologics zwiększył swój udział w liczbie akcji Work Service S.A. z 39,59% do 42,41%. Przed transakcją kupna akcji na dzień 21 stycznia 2013r. Prologics posiadał 18.981.850 akcji Emitenta, co stanowiło 39,59% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniały do wykonywania 18.981.850 głosów z akcji na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co dawało 39,59% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki. Po transakcji kupna akcji Spółki na dzień 22 stycznia 2013 r. Prologics posiada 20.335.907 akcji Emitenta, co stanowi 42,41 %
udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do wykonywania 20.335.907 głosów z akcji na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co daje 42,41 % udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki. Prologics oświadczył jednocześnie, że w chwili obecnej nie planuje dalszego zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009r. z późn. zmianami) Podpisy: Tomasz Hanczarek ? Prezes Zarządu Dariusz Rochman ? Wiceprezes Zarządu | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-079 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ruska 51
(ulica) (numer)
71 371 09 00 71 371 09 38
(telefon) (fax)
work@workservice.pl www.workservice.pl
(e-mail) (www)
897-16-55-469 932629535
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2013-01-25 Dariusz Rochman WIceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxpepu

Podziel się opinią

Share
dhxpepu
dhxpepu