Trwa ładowanie...
dvv0y3t

Wrocław/ W ramach ZIT zaplanowano ogłoszenie 32 konkursów do końca 2016 r.

Ogłoszenie 32 konkursów na dofinansowanie wniosków zaplanowano do końca 2016 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF). W sumie przez cztery lata do wydania jest ponad 291 mln euro.

Share
dvv0y3t

Jak poinformowano w czwartek na konferencji prasowej, w zamkniętym już naborze w pierwszych siedmiu konkursach wpłynęło kilkadziesiąt wniosków od różnych beneficjentów.

"Najwięcej było wniosków o wsparcie w ramach dziedzictwa kulturowego. Mniejsze zainteresowanie widzimy ze strony przedsiębiorców, dlatego planujemy z pomocą biznesowych organizacji specjalne spotkania informacyjne dla firm z wybranych sektorów gospodarki" - powiedział przewodniczący rady ZIT WrOF Grzegorz Roman.

W ramach tych siedmiu konkursów zaplanowano wydanie na dofinansowanie wniosków ponad 67 mln zł. Chodzi o wsparcie w takich dziedzinach jak m.in. przedsiębiorstwa i innowacje, integracja społeczna, gospodarka niskoemisyjna, edukacja, transport.

dvv0y3t

Jak poinformowano, nabory w kolejnych 13 konkursach już trwają, a do końca 2016 r. zaplanowano ogłoszenie w sumie 32 konkursów.

"Chcemy jak najszybciej dotrzeć z informacjami, by łatwiej rozdysponować te pieniądze. A chodzi nie tylko o duże rozwojowe inwestycje, ale i o takie projekty jak np. o wsparcie na aktywizację zawodową osób wychowujących małe dzieci" - mówił Roman.

ZIT dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego został uzgodniony jako pierwszy w Polsce. Obszar tworzy gmina Wrocław i 14 samorządów okalających miasto. W sumie w latach 2014-20 do wydania jest 291 mln euro. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ponad 240 mln euro - oraz Europejskiego Funduszu Społecznego - 50 mln euro.

Najwięcej pieniędzy - około 81 mln euro - przeznaczono na problemy związane z tzw. niską emisją; są to inwestycje w termomodernizację oraz przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza. Po 42 mln euro zaplanowano na transport drogowy i kolejowy oraz rozwój przedsiębiorczości i innowacje.

dvv0y3t

Plan pozakonkursowy przewiduje m.in. budowę linii kolejowej, rozwój szynowej komunikacji zbiorowej, remonty i budowy dróg. Innowacje mają rozwijać się przede wszystkim w inkubatorach przedsiębiorczości i parkach technologicznych oraz Wrocławskim Centrum Badań EIT+, które jest współwłasnością wrocławskich uczelni.

W ramach ZIT mają być również budowane przedszkola i żłobki, sporo funduszy przewidziano też na projekty społeczne m.in. kształcenie zawodowe, przeciwdziałanie wykluczeniom.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy instrument finansowania, który Komisja Europejska zaplanowała na lata 2014-2020. Ich celem jest m. in.: sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na terenie obszarów metropolitalnych, przede wszystkim tam, gdzie skala problemów związanych z brakiem współpracy i komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa.

dvv0y3t

Podziel się opinią

Share
dvv0y3t
dvv0y3t