Trwa ładowanie...
d102wt1
d102wt1

Wsparcie UE dla Mazowsza w tym roku wyniesie 2,5 mld zł

2,5 mld zł - tyle wyniesie w tym roku unijne wsparcie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza na lata 2014-2020. To 1/3 całej alokacji przeznaczonej dla województwa. Wsparcie trafi m.in. na projekty innowacyjne, środowiskowe i związane z ochroną kultury.
Share
d102wt1

Jak zapowiedział na czwartkowym spotkaniu z dziennikarzami dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski, do końca roku samorząd woj. mazowieckiego ogłosi 38 konkursów na dofinansowanie UE projektów z RPO na lata 2014-2020. "Dotychczas z nowej puli uruchomiono 28 konkursów, w ramach których zgłoszono ponad 2,1 tys. projektów. W tegorocznych naborach wykorzystamy 1/3 alokacji przeznaczonej na całą perspektywę finansową" - zaznaczył.

W sumie w tym roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizuje 50 konkursów na łączną wartość 2,5 mld zł. Pieniądze trafią m.in. do przedsiębiorców na przedsięwzięcia innowacyjne oraz w zakresie badań i rozwoju. "Zabezpieczono środki na przygotowanie terenów inwestycyjnych i nadanie im nowych funkcji gospodarczych. W kalendarzu unijnym uwzględniono też projekty środowiskowe. Szanse na dofinansowanie mają inwestycje zwiększające niskoemisyjność, zakładające rozwój infrastruktury do produkcji i dystrybucji OZE, termomodernizację budynków użyteczności publicznej czy rozwój transportu" - podkreślił Frankowski.

Podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej - jak wyjaśnił - znajdą się pieniądze UE na wsparcie przedsięwzięć związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. Na ten cel przeznaczono 160 mln zł. Frankowski poinformował ponadto, że prawie 370 mln zł trafi na inicjatywy społeczne, w tym m.in. na konkursy dotyczące aktywizacji zawodowej osób wykluczonych. Przedsięwzięcia edukacyjne dostaną z kolei wsparcie w kwocie 135 mln zł. Chodzi m.in. o dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli czy podnoszenie kompetencji osób dorosłych.

d102wt1

Frankowski zwrócił uwagę, że jeszcze w tym roku 450 mln zł trafi do przedsiębiorców. Chodzi m.in. o prace badawczo-rozwojowe czy wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań na rynek. O fundusze unijne mogą ubiegać się zwłaszcza mikro, małe i średnie firmy. "Wsparcie skierowane jest też do inkubatorów przedsiębiorczości, ośrodków innowacyjności i samorządów" - dodał.

Poinformował, że obecnie trwają konkursy dla firm o wartości ponad 150 mln zł.

Frankowski wyjaśnił, że mikro, małe i średnie firmy mogą jeszcze ubiegać o bon na innowacje, powstałe we współpracy z naukowcami. Te, które działają krócej niż dwa lata mogą zdobyć bon o wartości do 50 tys. zł, a przedsiębiorcy z większym doświadczeniem - do 100 tys. zł. "Do tej pory złożono 141 wniosków o dofinansowanie, na kwotę ponad 12 mln, a pula dostępnych środków wynosi ponad 21 mln zł" - powiedział. Konkurs ma formułę otwartą.

"Trwa również nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, realizowanych samodzielnie lub we współpracy z naukowcami. Na ten cel trafi 130 mln zł" - podkreślił.

d102wt1

Frankowski zapowiedział ponadto, że na lipiec zaplanowano konkurs dla biznesu dotyczący wsparcia prac eksperymentalnych i poszukiwania nisz rozwojowych. Budżet konkursu wyniesie 21,2 mln zł.

Firmy będą mogły ponadto ubiegać się o pieniądze z RPO na tworzenie lub rozwój działów badawczo-rozwojowych, na przykład poprzez zakup aparatury i technologii. "Konkurs o wartości 84,8 mln zł rozpocznie się we wrześniu" - zapowiedział dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Od listopada przedsiębiorcy - jak dodał - będą mogli też powalczyć w sumie o 57 mln zł unijnego wsparcia na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług.

Frankowski mówił ponadto, że ważne jest, by projekty przedsiębiorców wpisywały się w tzw. inteligentne specjalizacje Mazowsza, które wynikają z Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Chodzi o nowoczesne usługi biznesowe, inteligentne systemy zarządzania, bezpieczną żywność i wysoką jakość życia. "Promowana będzie współpraca biznesu z sektorem naukowym, aby zwiększać transfer prac badawczych do gospodarki. Istotne znaczenie odegrają projekty realizowane w ramach powiązań kooperacyjnych, na przykład klastrów" - zaznaczył.

d102wt1

Dyrektor podkreślił, że fundusze unijne pomogą też samorządom w tworzeniu warunków dla biznesu. Zapowiedział, że pod koniec kwietnia rozpocznie się konkurs na uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych. Na ten cel przewidziano 21,2 mln zł. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się Warszawa i 39 okolicznych gmin.

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

d102wt1

Podziel się opinią

Share
d102wt1
d102wt1