Trwa ładowanie...
d201des

Wsparcie UE dla Warmii i Mazur wyniesie w tym roku 650 mln euro

Blisko 650 mln euro przeznaczono w tym roku na unijne wsparcie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Warmii i Mazur na lata 2014-2020. Taka pomoc trafi m.in. na poprawę efektywności energetycznej, projekty innowacyjne i środowiskowe.

Share
d201des

O harmonogramie konkursów na dofinansowanie UE projektów z RPO poinformował na czwartkowym spotkaniu z dziennikarzami marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Jak mówił, w tym roku regionalny samorząd ogłosi 86 konkursów na ponad 649 mln euro.

Najwięcej pieniędzy przewidziano na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej oraz tzw. inteligentną gospodarką regionu, czyli wsparciem rozwoju przedsiębiorstw, rozwojem infrastruktury badawczej i wprowadzaniem innowacji, a także na ochronę i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego.

W kalendarzu na ten rok przewidziano przeprowadzenie 50 konkursów w ramach RPO z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (565 mln euro) oraz 36 z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (84 mln euro).

Według marszałka województwa, ogłoszono już ok. 50 konkursów, z czego w ponad 30 zamknięto nabór wniosków. Podpisano dotychczas 25 umów z beneficjentami. Takie zaawansowanie w przeprowadzaniu konkursów w ramach RPO na lata 2014-2020 - jak mówił Brzezin - daje woj. warmińsko-mazurskiemu drugie miejsce wśród regionów w kraju.

d201des

Dotychczas ogłoszone zostały m.in. konkursy, w których można było uzyskać pomoc na wsparcie przedsiębiorczości społecznej, aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, a także dotyczące budowy dróg wojewódzkich czy poprawy dostępu do przedszkoli.

W ocenie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, największym powodzeniem ze wszystkich ogłoszonych dotychczas konkursów cieszył się ten dotyczący wsparcia na wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wpłynęło na niego 271 wniosków na ponad 436 mln zł.

Ogromna większość z nich dotyczyła zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących energię słoneczną do produkcji ciepła i prądu. O wsparcie na takie projekty starali się przede wszystkim przedsiębiorcy, a także samorządy i spółdzielnie mieszkaniowe. Były też wnioski związane z budową instalacji do produkcji energii z biomasy.

"Jest to znak, że w naszym województwie, w którym energia elektryczna jest bardzo droga, przedsiębiorcy chcą zmniejszyć swoje koszty. Z jednej strony myślą jak wprowadzić oszczędności energetyczne, a z drugiej strony, w jaki sposób produkować i wykorzystywać najróżniejsze nośniki, aby bilans był dla nich jak najbardziej korzystny" - oceniła Maria Sokoll z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, który był instytucją pośredniczącą przy tym konkursie.

d201des

Jeszcze w kwietniu zostanie ogłoszony m.in. konkurs na zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, w którym wsparcie na termomodernizację mogą uzyskać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz samorządy mające w zasobach mieszkania komunalne.

W Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-20 dla woj. warmińsko-mazurskiego przeznaczono w sumie 1,728 mld euro, czyli o 300 mln euro więcej niż w poprzednim programie operacyjnym.

d201des

Podziel się opinią

Share
d201des
d201des