Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany
dofinansowania

Wspierać mądrze

Według badań, już za niecałe dwie dekady prawie co dziesiąta osoba w województwie śląskim będzie miała powyżej 80. roku życia. Wsparcie dla seniorów to zatem przyszłościowy kierunek. Na pomocy świadczonej najstarszym mogą skorzystać wszyscy – zarówno sami odbiorcy wsparcia, jak i samorządy oraz przedsiębiorcy. Już wkrótce ruszamy z naborem finansującym projekty efektywnie pomagające seniorom. Jak robić to mądrze? Unia ma na to pomysł.

Share
Wspierać mądrze
Źródło: Materiały prasowe
d1ihso6

Tym pomysłem jest deinstytucjonalizacja, czyli wychodzenie poza mury instytucji, które zwyczajowo świadczyły pomoc potrzebującym i przenoszenie wsparcia do naturalnego środowiska takich osób – mieszkania, osiedla, wspólnoty. Z badań wynika, że seniorzy jak najdłużej chcą pozostawać w swoim otoczeniu. To wydłuża ich sprawność i aktywność.

"Należy zaznaczyć, że obecny konkurs jest pierwszym, pilotażowym naborem dedykowanym usługom wspierającym wyłącznie osoby starsze. To nowość, gdyż poprzednie konkursy zakładały też pomoc rodzinom i pieczy zastępczej, które obecnie przesunęliśmy do innych konkursów. Beneficjenci mogą liczyć na szczególne zaopiekowanie ze strony instytucji organizującej konkurs, gdyż nabór jest współorganizowany z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki temu wypracowany został pomocny dla wszystkich potencjalnych beneficjentów model świadczenia usług dla osób starszych. Zaangażowanie wszystkich podmiotów pokazuje, jak istotny jest to projekt dla władz województwa” – mówi Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

Praktyka do naśladowania

Przykładem projektu, który w poprzednim naborze zdobył dofinansowanie, są „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej”, przygotowane przez tamtejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizowany w okresie od maja 2016 r. do kwietnia 2018 r. na terenie miasta projekt obejmuje pomocą 90 osób (64 kobiety i 26 mężczyzn) – przede wszystkim niepełnosprawnych, samotnych, chorych, niesamodzielnych, w podeszłym wieku.

d1ihso6

Zaplanowano dla nich kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i podniesienie poziomu ich osiągalności poprzez działalność opiekuna lub asystenta osoby niesamodzielnej, organizację pomocy sąsiedzkiej i rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie – teleopiekę.

Na co jeszcze można otrzymać dofinansowanie?

Możliwe jest również otrzymanie środków na: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dzienny dom pomocy, klub seniora, sąsiedzkie usługi opiekuńcze, mieszkanie wspomagane lub chronione, teleopieka, wsparcie opiekunów faktycznych, centrum opieki wytchnieniowej, rodzinny dom pomocy, wolontariat oraz dowożenie posiłków.

W konkursie dodatkowo punktowane są kompleksowe projekty, budujące systemowe wsparcie dla osób niesamodzielnych ze względu na wiek.

Kto może składać wnioski?

Według regulaminu konkursu, wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych. Najczęściej są to jednostki samorządu terytorialnego, np. Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej lub organizacje pozarządowe bądź firmy zajmujące się świadczeniem usług opiekuńczych.

d1ihso6

Do dzieła!

Wnioski o dotacje można składać od 30 listopada do 9 stycznia. Wniosek na etapie oceny formalnej może podlegać uzupełnieniom – to duże ułatwienie dla beneficjentów. Poprosiliśmy pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego o kilka rad nt. jego przygotowywania:

1) Przed złożeniem wniosku zadbaj o dokładne zdiagnozowanie lokalnych potrzeb związanych z osobami 60+.
2) Zrób rozeznanie, jak wygląda system świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych na Twoim terenie i gdzie występują największe deficyty.
3) Upewnij się, że proponowane przez Ciebie wsparcie jest spersonalizowane i uwzględnia potrzeby osób starszych.
4) Skorzystaj z załącznika dołączonego do dokumentacji konkursu. Znajdziesz tam wskazówki, w jaki sposób organizator konkursu widzi projekty od strony realizacyjnej.

Pula środków wynosi ponad 17 mln złotych. Forma wsparcia jest w postaci dotacji bezzwrotnej i może maksymalnie pokryć 93% wydatków kwalifikowalnych. Minimalna wartość dofinansowania wynosi 100 tys. zł. Konkurs organizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Zainteresowany/Zainteresowana? Zacznij tutaj: www.slaskieprzyspieszamy.pl

To nie tylko obszerna baza wiedzy na temat RPO, ale także przyjazny przewodnik po konkursach.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe
d1ihso6

Podziel się opinią

Share
d1ihso6
d1ihso6