Trwa ładowanie...
d3wdrxo

Wydatki cudzoziemców w Polsce wzrosły o 6,4% w 2015r a Polaków za granicą o 2,7%

Warszawa, 29.03.2016 (ISBnews) - Wydatki cudzoziemców w Polsce wzrosły o 6,4% r/r do 37,7 mld zł w 2015 r., a wydatki zagraniczne Polaków - o 2,7% do 18,6 mld zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Share
d3wdrxo

"Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców (nierezydentów) w 2015 r. ukształtowała się na poziomie ok. 37,7 mld zł, natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski (rezydentów) w tym okresie wyniosły 18,6 mld zł. Było to odpowiednio o 6,4% i 2,7% więcej niż w roku poprzednim" - czytamy w komunikacie.

W samym IV kwartale ub.r. wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie ok. 8,9 mld zł, natomiast Polaków - 3,9 mld zł i w odniesieniu do w analogicznego okresu 2014 r. były wyższe odpowiednio o 16,6% i o 3,2%. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były niższe - odpowiednio o 16% i 38,4%, podał również GUS.

Średnie wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemca (nierezydenta) w IV kwartale 2015 r. ukształtowały się na poziomie 480 zł, natomiast średnie wydatki poniesione za granicą przez mieszkańca Polski wyniosły 309 zł.

d3wdrxo

Najwyższe wydatki w Polsce, biorąc pod uwagę lądową granicę, ponieśli cudzoziemcy przekraczający granicę z Niemcami (40,3% ogółu wydatków cudzoziemców przekraczających lądową granicę Polski w IV kwartale 2015 r.), następnie granicę z Ukrainą (27,1%), Czechami (11,2%), Białorusią (7,9%), Słowacją (7,2%), Litwą (4,4%) i Rosją (1,9%).

Natomiast w przypadku mieszkańców Polski, rozpatrując lądową granicę kraju, najwyższe wydatki poniosły osoby przekraczające granicę z Niemcami (59,7% ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w IV kwartale 2015 r.), następnie z Czechami (19,6%), Słowacją (11,7%), Rosją (3,8%), Litwą (2,7%), Ukrainą (1,8%) i Białorusią (0,8%), wskazał również GUS.

W całym 2015 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 268 mln osób i było to o 3,9% więcej niż w roku 2014, z tego 159 mln cudzoziemców (o 4,6% więcej niż przed rokiem) i 109 mln Polaków (o 2,8% więcej niż przed rokiem), podał też Urząd.

(ISBnews)

d3wdrxo

Podziel się opinią

Share
d3wdrxo
d3wdrxo