Trwa ładowanie...
d152vy9
Dom Maklerski BOŚ
Waluty

Wyhamowanie spadków na złotym, rynek czeka na piątkowe dane

Poranny handel na złotym przynosi stabilizacje notowań złotego w zakresie wczorajszej zmienności. Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,1568 PLN za euro, 3,1846 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4152 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu w dalszym ciągu oscylują powyżej psychologicznej granicy 4,00% i wynoszą aktualnie 4,003% w przypadku obligacji 10-letnich.
Share
d152vy9

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na złotym przebiegało w spokojnej atmosferze w porównaniu do wcześniejszych sesji. Negatywny impuls z rynku bazowego został już wcześniej zdyskontowany poprzez wyznaczenie nowych maksimów na parach USD/PLN oraz CHF/PLN. Częściowo nastroje na rynkach poprawiło wczorajsze wystąpienie B. Bernanke w Kongresie, który zgodnie z oczekiwaniami zdecydował się bronić trwającego programu luzowania ilościowego. Niemrawe odbicie na rynku bazowym wskazuje jednak, iż presja podażowa na bardziej ryzykowne aktywa może utrzymać się, przynajmniej do czasu kolejnych doniesień z Włoch. Inwestorzy na złotym czekają przede wszystkim na piątkowe, wstępne dane dot. PKB za IV kw. w Polsce, które dostarczą kolejnych wskazówek co do możliwego dalszego luzowania polityki monetarnej w kolejnych miesiącach.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących publikacji fundamentalnych z Polski, stąd uwaga inwestorów tradycyjnie skierowana będzie na wydarzenia na szerokim rynku. Dla eurodolara w dalszym ciągu liczą się przede wszystkim doniesienia z Włoch, jednak popołudniowe dane makroekonomiczne z gospodarki amerykańskiej, kolejne sprawozdanie Bena Bernanke oraz wystąpienie publiczne Mario Draghiego stanowić będą doskonały pretekst do wygenerowania krótkoterminowej zmienności.

Z rynkowego punktu widzenia ponownie przypomnieć należy, że o ile notowania EUR/PLN pozostają w zakresie 1,5-miesiecznych wahań to zestawienia USD/PLN czy CHF/PLN wybijając zakres ostatniej konsolidacji wygenerowały istotny sygnał na wzrosty. Tradycyjnie jednak kluczowe znaczenie dla rynku złotego oraz pozostałych zestawień walut CEE będzie miało zachowanie eurodolara w tym obrona wsparcia na 1,30 EUR/USD.

d152vy9

Konrad Ryczko
Analityk
Makler Papierów Wartościowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d152vy9

Podziel się opinią

Share
d152vy9
d152vy9