Trwa ładowanie...
d2esuvy

YELLOW HAT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 marca 2015 roku ...

YELLOW HAT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 marca 2015 roku (1/2015)

Share
d2esuvy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-04
Skrócona nazwa emitenta
YELLOW HAT S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 marca 2015 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki YELLOW HAT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łowickiej 19/6, 02-574 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365157, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki YELLOW HAT S.A., które odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Łowickiej 19/6 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia zawierająca porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2/ Projekty uchwał na NWZ 3/ Formularz Pełnomocnictwa
Załączniki
Plik Opis
YEL - Tresc ogłoszenia o zwolaniu NWZ 20150330.pdf
YEL - Projekty uchwal NWZ 20150330.pdf
YEL - Formularz Pelnomocnictwa NWZ 20150330.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2esuvy

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | YELLOW HAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-574 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Łowicka | | 19/6 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 22 845 5555 | | +48 22 880 0035 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 701-02-64-750 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Sławomir Szymański Prezes Zarządu
2015-03-04 Łukasz Mroczek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2esuvy

Podziel się opinią

Share
d2esuvy
d2esuvy