Trwa ładowanie...
d3abpc0
d3abpc0
espi

YELLOW HAT - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 ( ... - EBI

YELLOW HAT - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 (14/2014)
Share
d3abpc0
NEW CONNECT
Raport EBI nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-22
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, iż w dniu 21 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdań: Accord`ab" Biegli Rewidenci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 262. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sławomir Szymański Prezes Zarządu
Łukasz Mroczek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3abpc0

Podziel się opinią

Share
d3abpc0
d3abpc0