Trwa ładowanie...
d3psav4

Z.Ch. Organika-Sarzyna zawarły porozumienie ze związkami zawodowymi

Warszawa, 24.06.2014 (ISBnews) ? Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna, spółka zależna Ciechu, zawarła z wszystkimi działającymi w spółce związkami zawodowymi porozumienie, podał Ciech.
Share
d3psav4

?Związki zawodowe zobowiązały się nie występować z żądaniami dotyczącymi podwyżki wynagrodzeń w 2014 roku, a negocjacje ewentualnych zmian wynagrodzeń będą możliwe najwcześniej na początku 2015 roku. Związki Zawodowe wycofały (?) żądania, dotyczące między innymi: ustalenia dodatkowych 6 miesięcznych odpraw w przypadku rozwiązywania umów o pracę z przyczyn nie leżących po stronie pracowników oraz ustalenia pakietu gwarancji socjalnych w przypadku zbycia spółki zależnej. Związki zawodowe zobowiązały się do nie występowania z tymi żądaniami do końca 2014 roku" ? czytamy w komunikacie.

Organika wypłaci pracownikom nagrodę roczną za 2013 rok, zagwarantowaną obowiązującymi wewnętrznymi przepisami prawa pracy, na poziomie nagrody rocznej wypłaconej z 2012 rok, w wysokości o 33% niższej od wysokości dochodzonej przez związki zawodowe, podano również.

?W celu zmniejszenia stanu zatrudnienia na koniec 2014 roku w spółce zależnej wdrożona zostanie procedura zwolnień pracowników w oparciu o program dobrowolnych odejść, która zastąpi procedurę zwolnień grupowych (?) Spółka zależna oraz związki zawodowe przystąpią do prac nad ostatecznym dopracowaniem brzmienia zakładowego układu zbiorowego pracy, mając na względzie jak najszybszą rejestrację układu przez Państwową Inspekcję Pracy" - czytamy dalej.
Ciech kupił 80% akcji spółki w 2006 r., a w 2013 r. - w wyniku prowadzonego od 2008 r. procesu nabywania akcji pracowniczych oraz objęcia akcji posiadanych przez Skarb Państwa - udział Ciechu w kapitale zakładowym spółki osiągnął 99,64%.

Na początku czerwca KI Chemistry - spółka zależna Kulczyk Investmenst (KI) - w wyniku wezwania nabyła 26,95 mln akcji Ciechu, stanowiących 51,14% udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu. Kilka dni później wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski poinformował agencję ISBnews, że Grupa nie planuje złożenia kolejnej oferty na Organikę nowemu właścicielowi.

Organika-Sarzyna produkuje środki ochrony roślin (herbicydy, fungicydy, insektycydy, zaprawy nasienne), żywice epoksydowe oraz żywice poliestrowe. Ma 5-6% udziału w polskim rynku środków ochrony roślin.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Ciech skupia ponad 30 spółek i znajduje się w gronie pięćdziesięciu największych przedsiębiorstw w Polsce. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

d3psav4

Podziel się opinią

Share
d3psav4
d3psav4