Trwa ładowanie...

Zamieszanie wokół opodatkowania garaży. "Jest problem"

Ministerstwo Finansów nie wie, według jakiej stawki podatku od nieruchomości powinny być opodatkowane garaże, na które założono odrębną księgę wieczystą, dlatego czeka na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie - przyznał wiceminister finansów.

Share
Zamieszanie wokół opodatkowania garaży. "Jest problem"
Fot: PAUL J. RICHARDS / AFP
d300d2q

Problem polega na tym, że nie ma jasności, jaką stawką podatku od nieruchomości powinny być opodatkowane garaże. W praktyce coraz częściej można spotkać się z sytuacją, że jeśli garaż jest tzw. pomieszczeniem przynależnym, to gminy każą płacić właścicielom podatek według takiej samej stawki, jak od mieszkania. Tak samo, gdy garaż jest wielostanowiskowy, czyli z wieloma miejscami postojowymi i znajduje się w tym samym budynku co mieszkania. Wystarczy jednak, by ktoś miał założoną na garaż odrębną księgę wieczystą, a gmina każe mu płacić podatek według stawki wielokrotnie wyższej - właściwej dla "budynków lub ich części pozostałych".

Na problem ten zwrócił uwagę poseł John Abraham Godson (PO) w interpelacji nr 233. "Nie powinno się obciążać podatnika podatkiem od nieruchomości według stawek pozostałych z tego tylko względu, że ma ustanowioną hipotekę" - napisał w interpelacji Godson.

d300d2q

Problem rzeczywiście jest - przyznał wiceminister finansów Maciej Grabowski w odpowiedzi na tę interpelację. Dlatego - jak poinformował - Ministerstwo Finansów czeka na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego. "Zdaniem ministra finansów rozstrzygnięcie NSA w uchwale, choć wiąże w danej sprawie, będzie miało zasadnicze znaczenie odnośnie do ewentualnej zmiany linii orzeczniczej (w tej chwili, czekając na to stanowisko, sądy administracyjne zawieszają postępowania w podobnych sprawach)" - napisał Grabowski w odpowiedzi.

Uchwała prawdopodobnie zapadnie, bo z pytaniem prawnym do poszerzonego składu NSA wystąpił pod koniec listopada ub.r. jeden ze składów tego sądu (sygn. II FSK 535/10). NSA nie wiedział bowiem, czy uchylić wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, czy przeciwnie - odrzucić skargę kasacyjną.

Sprawa dotyczyła jednego z mieszkańców, któremu gmina ustaliła podatek od garażu według stawki właściwej dla "budynków lub ich części pozostałych". Decyzje tę utrzymało w mocy samorządowe kolegium odwoławcze. Argumentem było to, że garaż jest odrębnym, samodzielnym lokalem o funkcji "użytkowej, niemieszkalnej".

Mężczyzna wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, tłumacząc, że garaż jest przecież częścią budynku mieszkalnego, więc powinien być opodatkowany tak jak mieszkania. WSA oddalił jednak jego skargę (sygn. I SA/Bk 430/09). WSA przyznał rację organom podatkowym, że garaż, jeśli stanowi odrębną własność, jest opodatkowany według stawek właściwych dla "budynków lub ich części pozostałych", a nie budynków mieszkalnych.

Mężczyzna zaskarżył ten wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale sąd nabrał wątpliwości, jak rozstrzygnąć ten spór. Dlatego 28 listopada 2011 r. (sygn. II FSK 535/10) postanowił przedstawić składowi siedmiu sędziów NSA pytanie prawne w tej sprawie. Uchwała jeszcze nie zapadła.

Katarzyna Jędrzejewska

d300d2q

Podziel się opinią

Share
d300d2q
d300d2q