Trwa ładowanie...
d1n3jlm

Zapisy przyjętej przez KNF Rekomendacji T i ich porównanie do projektu (tabela)

27.02. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego w przyjętej Rekomendacji T, w porównaniu do przedstawionego w październiku 2012 roku projektu, zwiększyła kwoty kredytów...
Share
d1n3jlm

27.02. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego w przyjętej Rekomendacji T, w porównaniu do przedstawionego w październiku 2012 roku projektu, zwiększyła kwoty kredytów możliwych do uzyskania przez klientów detalicznych, jakie banki mogą udzielać stosując uproszczone zasady badania zdolności kredytowej.

Zgodnie z przyjętą rekomendacją, bank może stosować uproszczone zasady dla kredytów i pożyczek ratalnych, dla których kwota kredytu lub pożyczki nie przekracza wartości czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (projekt zakładał, że będzie to dwukrotność).

Dla klientów o co najmniej sześciomiesięcznej współpracy z bankiem kwota zobowiązania wynosić może do sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia (planowano trzykrotność), a klienci o dwunastomiesięcznej współpracy do dwunastokrotności wynagrodzenia (planowano sześciokrotność).

d1n3jlm

W przyjętej rekomendacji ustalono, że uproszczone zasady oceny zdolności kredytowej klienta bank będzie mógł stosować w przypadku kredytów i pożyczek ratalnych udzielanym klientom detalicznym.

W projekcie planowano, że uproszczoną procedurę będą mogły stosować tylko banki, które spełniają określone wymogi ostrożnościowe dotyczące współczynnika wypłacalności i Core Tier 1, a także normy płynnościowe określone przez Komisję i nie niższy niż 2,5 wynik badania i oceny nadzorczej w zakresie ryzyka kredytowego i zarządzania. Ten ostatni warunek miał obowiązywać od 2014 roku.

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała we wtorek o wprowadzeniu zmian do Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Komisja oczekuje, że zalecenia zostaną wprowadzone nie później niż do 31 lipca 2013 r.

Tekst Rekomendacji T ma zostać opublikowany w najbliższych dniach.

d1n3jlm

Poniżej maksymalne wielkość kwoty kredytu lub pożyczek (jako krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw) z projektu Rekomendacji T przedstawionej w październiku 2012 roku i ich porównanie ich do zapisów przyjętej Rekomendacji.

Projekt Przyjęta rekomendacji rekomendacja

6 miesięcy współpracy 3 6 12 miesięcy współpracy 6 12 Kredyty i pożyczki ratalne 2 4 (PAP)

seb/ ana/

d1n3jlm

Podziel się opinią

Share
d1n3jlm
d1n3jlm