Trwa ładowanie...
d1airnq

Zarząd Sygnity słabe wyniki kwartalne tłumaczy negatywnym wpływem wezwania

08.05. Warszawa (PAP) - Zarząd Sygnity ocenia, że wyniki w piątym kwartale roku obrotowego 2011/12 były pod negatywnym wpływem ogłoszonego przez Asseco Poland wrogiego wezwania na...

Share
d1airnq

08.05. Warszawa (PAP) - Zarząd Sygnity ocenia, że wyniki w piątym kwartale roku obrotowego 2011/12 były pod negatywnym wpływem ogłoszonego przez Asseco Poland wrogiego wezwania na akcje spółki.

W piątym kwartale roku obrotowego 2011/2012 (pierwszym kalendarzowym roku 2012) grupa Sygnity uzyskała przychody w wysokości 108 mln zł, zanotowała stratę operacyjną w kwocie 3,5 mln zł oraz stratę netto na poziomie 6,3 mln zł. Wyniki są gorsze od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 2,3 mln zł straty netto, 0,7 mln zł straty operacyjnej oraz 110 mln zł przychodów.

Zarząd Sygnity w komentarzu tłumaczy, że na pogorszenie wyników finansowych miały wpływ dwa czynniki.

d1airnq

Z jednej strony była to tradycyjna sezonowość branży IT, gdzie zwyczajowo I kwartał kalendarzowy jest kwartałem najsłabszym całego roku, z drugiej - ogłoszone 22 lutego przez Asseco Poland wezwanie na 100 proc. akcji Sygnity.

"Konsekwencją wezwania były decyzje kilku klientów, głównie z sektora bankowo-ubezpieczeniowego, o odłożeniu do czasu rozstrzygnięcia wezwania, realizacji projektów zaplanowanych na I kw. br. kalendarzowego oraz opóźnienia w realizacji kilku projektów, które skutkowały obniżeniem rentowności brutto ze sprzedaży" - podało Sygnity.

W opinii zarządu Sygnity, gdyby nie ogłoszone wezwanie, którego efektem było pogorszenie wskaźników finansowych, Sygnity wygenerowałoby wyniki na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.

"Ten negatywny wpływ na wyniki zmusił zarząd Sygnity do podjęcia natychmiastowych decyzji zmniejszających koszty działalności, w tym do optymalizacji zatrudnienia pracowników etatowych jak i współpracowników. W efekcie podjętych działań zatrudnienie w Grupie zostało dostosowane do poziomu prowadzonego biznesu i oczekiwań w zakresie rentowności" - podała spółka.

d1airnq

"Biorąc pod uwagę obecny backlog Sygnity na rok kalendarzowy 2012 w wysokości 320 mln zł, zakładany wzrost przychodów wynikający ze współpracy z partnerami (Huawei oraz nowy partner) oraz z zamówień z sektora publicznego, a także przewidywany wzrost rentowności przy realizacji projektów, zarząd podtrzymuje realizację prognozy ogłoszonej 7 marca 2012 roku zakładającej osiągnięcie przez grupę kapitałową Sygnity do końca roku kalendarzowego 2012 przychodów na poziomie 580-620 mln zł oraz rentowności EBIT na poziomie 5-7 proc." - napisano też w komentarzu. (PAP)

pr/ asa/

d1airnq

Podziel się opinią

Share
d1airnq
d1airnq