Trwa ładowanie...
d3md6pk

ZASTAL SA - Przekroczenie przez PTI S.A. 33% ogólnej liczby głosów w Zastal SA (1/2012)

ZASTAL SA - Przekroczenie przez PTI S.A. 33% ogólnej liczby głosów w Zastal SA (1/2012)

Share
d3md6pk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZASTAL SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie przez PTI S.A. 33% ogólnej liczby głosów w Zastal SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że w dniu 02.01.2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, że w dniu 30 grudnia 2011 roku Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu w wyniku objęcia i realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych nabyło akcje zwykłe na okaziciela Spółki Akcyjnej Zastal, które powodują przekroczenie progu 33 % w kapitale zakładowym Emitenta oraz przekroczenie progu 33 % głosów na walnym zgromadzeniu. Przed dokonaniem objęcia i realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych oraz nabycia akcji IV Emisji, PTI S.A. posiadało 2.055.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Zastal SA, co uprawniało do 10,02 % w kapitale zakładowym Zastal SA i jednocześnie uprawniało do wykonywania 10,02 % głosów na walnym zgromadzeniu. Po dokonaniu objęcia i realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych oraz nabyciu w dniu 30.12.2011 r. 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela IV Emisji, Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu posiada łącznie
12.055.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, co uprawnia do 39,53 % w kapitale zakładowym Zastal SA i jednocześnie uprawnia do wykonywania 39,53 % głosów na walnym zgromadzeniu. Zarząd PTI S.A. informuje, iż nabycie akcji miało na celu uzyskanie pozycji wiodącego akcjonariusza w związku z chęcią wprowadzenia i realizacji przez spółkę planu inwestycyjnego odnośnie Zastal SA. Wprowadzenie i realizacja planu inwestycyjnego wymaga posiadania odpowiedniego poziomu głosów na walnym zgromadzeniu. Możliwość odgrywania znaczącej roli w trakcie walnych zgromadzeń, jak również możliwość wprowadzenia do organów nadzoru większej ilości członków wymusza uzyskanie znacznego pakietu akcji. Jednocześnie Zarząd PTI S.A. poinformował, że wprowadzenie i realizacja wszelkich działań związanych z planem inwestycyjnym, a mogących mieć znaczący wpływ zarówno w odniesieniu do posiadanego majątku, jak i wyniku finansowego zarówno dla Zastal SA i PTI S.A. będą przekazywane raportami bieżącymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3md6pk

| | | ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZASTAL SA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 65-119 | | Zielona Góra | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sulechowska | | 4 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 068 3284214 | | 068 3284213 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@zastal.pl | | www.zastal.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9290093806 | | 006104350 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Lesław Hnat Prezes Zarządu Lesław Hnat

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3md6pk

Podziel się opinią

Share
d3md6pk
d3md6pk