Trwa ładowanie...
d2hzy3k
Dom Maklerski BZ WBK

Zatrzymanie w rejonie: 2774 - 2779 pkt

Biorąc pod uwagę korekcyjny charakter wtorkowej sesji za oceanem, środowe otwarcie FW20Z10 (uplasowało się jedynie 5 punktów poniżej ceny odniesienia) należało uznać za spore osiągnięcie popytu. Pierwsze minuty handlu upłynęły jednak w spokojnej atmosferze, choć nieznaczną przewagę utrzymywała cały czas podaż.
Share
d2hzy3k

Wydawało się zatem, że niedźwiedzie pociągną temat i zdołają ostatecznie wykreować nieco bardziej przekonujący ruch cenowy. Popyt umiejętnie przeciwstawiał się jednak tym zamiarom, co w konsekwencji podziałało demotywująco na sprzedających. Zamiast spodziewanej korekty, kontrakty zaczęły zatem ponownie podążać w kierunku zapory podażowej Fibonacciego: 2774 – 2779 pkt. Byki jednak również wykazały się niekonsekwencją i ostatecznie ich akcja nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. To zachęciło sprzedających do zainicjowania kolejnej kontrakcji, która tym razem została lepiej przygotowana i sprawniej przeprowadzona.

 (fot. DM BZ WBK)
Źródło: (fot. DM BZ WBK)

Kontrakty weszły zatem w fazę ruchu korekcyjnego, a niepokojącym elementem pozostawało to, że nagle zaczęliśmy zachowywać się zdecydowanie słabiej w stosunku do wiodących parkietów europejskich (choć nie tak słabo jak na przykład węgierski BUX). W wyniku kontynuacji wyprzedaży w końcowej fazie handlu zamknięcie grudniowej serii kontraktów uplasowało się ostatecznie na poziomie: 2735 pkt (spadek o 1.08% w stosunku do wtorkowej ceny odniesienia).

d2hzy3k

Z załączonego wykresu wynika, że w rejonie: 2774 – 2779 pkt doszło do lokalnego zwrotu rynkowego. Biorąc pod uwagę wagę i znaczenie wymienionej zapory podażowej taka sytuacja nie powinna jednak dziwić. W przedświątecznych opracowaniach wspominałem także, że strefę 2774 – 2779 pkt traktuję jako zdecydowanie istotniejszą przeszkodę cenową w stosunku do przełamanego wcześniej przedziału oporu: 2746 – 2751 pkt (stąd moja sugestia o potrzebie częściowego zamknięcia długich pozycji). Warto w tym kontekście nadmienić, że środowy ruch korekcyjny wytracił swój impet dokładnie w okolicy intradayowej zapory popytowej Fibonacciego: 2731 – 2734 pkt (wspominałem o niej w komentarzach online). Eksponuję dzisiaj ten fakt, ponieważ już na wstępie notowań dojdzie do zanegowanie w/w zakresu (wpływ dość silnie spadających rano kontraktów na amerykańskie indeksy wraz z kursem EURUSD).

Nie można zatem wykluczyć, że konsekwencją nienajlepszych nastrojów panujących obecnie na rynkach finansowych będzie test znanej nam już zapory popytowej: 2703 – 2707 pkt. Ten dawny, niezwykle zresztą skuteczny opór powinien obecnie przemienić się we wsparcie. Niespełnienie tego warunku pogorszyłoby w moim odczuciu krótkoterminowy wizerunek techniczny wykresu i mogłoby stać się sygnałem kontynuacji fali przeceny.

W takiej sytuacji zwróciłbym uwagę na kolejny, wyeksponowany na wykresie rejon wsparcia Fibonacciego: 2670 – 2675 pkt (przebiega tutaj także median line). Jakkolwiek przełamanie zakresu: 2703 – 2707 pkt mogłoby przez inwestorów realizujących wyłącznie krótkoterminowego strategie transakcyjne zostać potraktowane jako sygnał sprzedaży, to z punktu widzenia skali dziennej wybicie się kontraktów poniżej: 2670 – 2675 pkt wygenerowałoby już analogiczny sygnał techniczny (bądź przynajmniej wskazanie sugerujące zamknięcie wszystkich długich pozycji). Oczekuję jednak, że popyt uaktywni się w pierwszej kolejności w rejonie: 2703 – 2707 pkt i nie dopuści tak łatwo do anulowania tej co by nie powiedzieć istotnej zapory cenowej. Dość silnym sygnałem, oznaczającym, że byki cały czas kontrolują sytuację na parkiecie byłoby porannej naruszenie strefy: 2731 – 2734 pkt, po którym wcale nie doszłoby do konfrontacji w okolicy strefy wsparcia: 2703 – 2707 pkt.

Jak zwykle ważnym zadaniem pozostanie także uważna obserwacja podfal tworzącej się struktury korekcyjnej. Jeśli bowiem na wykresie pojawi się intradayowy układ ABCD bądź XABCD, który będzie można opisać przy pomocy współczynników Fibonacciego, to w takiej sytuacji zwiększy się szansa określenia kierunku kolejnego ruchu cenowego. O tych kwestiach będę jednak na bieżąco informował w swoich opracowaniach online.

d2hzy3k

Paweł Danielewicz
DM BZ WBK

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d2hzy3k

Podziel się opinią

Share
d2hzy3k
d2hzy3k