Trwa ładowanie...
d3s5zb1
banki

ZBP: Zaufanie do banków wzrosło o 1 pkt proc. r/r do 62%

Warszawa, 25.04.2017 (ISBnews) - Zaufanie do działających w Polsce banków deklaruje 62% ankietowanych, co oznacza wzrost o 1 pkt proc. w skali roku, kolejne 28% badanych nie ma zaufania do banków, natomiast 10% nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii, wynika z badania "Reputacja polskiego sektora bankowego" zrealizowanego w marcu 2017 na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP).

Share
d3s5zb1

"Zgodnie z najnowszymi wynikami, w stosunku do roku ubiegłego poprawie uległa ogólna opinia Polaków na temat banków. Połowa respondentów ma o nich dobre lub bardzo dobre zdanie (+2 pkt proc.), 42% neutralne, a 8% wyraża krytyczną opinię (-2 pkt proc.). Odnotowana ocena w tym wymiarze to najwyższy wynik w dziesięcioletniej historii pomiarów" - czytamy w komunikacie.

Według ZBP, banki oceniane są lepiej także w wymiarze reputacji.

"Poziom Indeksu TRI*M wśród ogółu respondentów wyniósł 38 pkt (+7). To znaczna poprawa od początku pomiarów i wyjściowego poziomu 21 pkt odnotowanego w 2012 r. W minionym roku sektor bankowy adekwatnie odpowiedział na sytuację na rynku, a największy wpływ na zmianę indeksu reputacji miała deklarowana wobec banków sympatia, ocena ogólna i postrzegana jakość usług, w mniejszym - postrzeganie sukcesu i deklarowane zaufanie" - czytamy także.

d3s5zb1

Według ZBP, oceny reputacji banków w przekroju społecznym są silnie zróżnicowane. Bardzo duży związek z wysokimi ocenami banków mają wysokie wskazania w zakresie poziomu wiedzy, doświadczenia w korzystaniu z usług bankowych i kompetencji finansowych klientów, a także ich wykształcenia, poziomu osiąganych dochodów i samooceny sytuacji materialnej. Niskim wskazaniom w wymiarze reputacji towarzyszą stosunkowo niskie wskazania w zakresie zainteresowania informacjami o bankach, niski poziom wiedzy finansowej i brak motywacji do jej poszerzania oraz niewielki zakres korzystania z produktów finansowych.

Badanie "Reputacja polskiego sektora bankowego 2017" zostało zrealizowane w marcu 2017 r. techniką wywiadów bezpośrednich (CAPI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków w wieku powyżej 15 roku życia.

(ISBnews)

d3s5zb1

Podziel się opinią

Share
d3s5zb1
d3s5zb1