Trwa ładowanie...
d1zmqkd

Zdaniem większości RPP zbliża się moment zakończenia obecnego cyklu obniżek - minutes

20.06. Warszawa (PAP) - Zdaniem większości RPP zbliża się moment zakończenia obecnego cyklu obniżek stóp procentowych - wynika z zapisu dyskusji na posiedzeniu RPP 5 czerwca, na...

d1zmqkd
d1zmqkd

20.06. Warszawa (PAP) - Zdaniem większości RPP zbliża się moment zakończenia obecnego cyklu obniżek stóp procentowych - wynika z zapisu dyskusji na posiedzeniu RPP 5 czerwca, na którym Rada obniżyła stopy o 25 pb. Jak wynika z dokumentu, na posiedzeniu odrzucono wniosek o obniżkę stóp o 50 pb.

"(...) Zdaniem większości członków Rady - biorąc pod uwagę znaczącą skalę już dokonanego obniżenia stóp procentowych NBP - zbliża się moment zakończenia obecnego cyklu łagodzenia polityki pieniężnej" - napisano w komunikacie.

"Członkowie Rady wskazywali przy tym, że pełniejsza ocena średniookresowych perspektyw wzrostu gospodarczego i inflacji - umożliwiająca dyskusję o kierunku polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach - będzie możliwa w lipcu, po zapoznaniu się Rady z wynikami nowej projekcji NBP oraz informacjami o ewentualnej nowelizacji ustawy budżetowej" - dodano.

RPP zdecydowała się w czerwcu obniżyć stopy proc. o 25 pb, ale nie o 50 pb.

d1zmqkd

"Na posiedzeniu złożono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 0,50 pkt. proc. Wniosek nie został przyjęty" - napisano w komunikacie.

"Omawiając decyzję dotyczącą stóp procentowych NBP, większość członków Rady wskazywała, że napływające dane potwierdziły silniejsze od oczekiwanego w marcu spowolnienie wzrostu w Polsce i jej otoczeniu, oraz głębszy od prognozowanego spadek inflacji. Biorąc to pod uwagę, a także uwzględniając niepewność dotyczącą skali i momentu ożywienia gospodarczego w strefie euro oraz ryzyko przedłużenia się okresu niskiego wzrostu gospodarczego w Polsce należy zwiększyć skalę poluzowania polityki pieniężnej. Dalsze obniżenie stóp procentowych będzie sprzyjać ożywieniu polskiej gospodarki, a przez to powrotowi inflacji do celu w średnim okresie" - napisano.

"Jednocześnie część z tych członków Rady oceniała, że skala obniżki stóp na czerwcowym posiedzeniu powinna być umiarkowana, aby ograniczyć jej negatywny wpływ na skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania w sektorze bankowym. W kontekście decyzji o skali obniżenia stóp, członkowie ci zwracali także uwagę na kwestię wysokości dysparytetu stóp procentowych między Polską a głównymi gospodarkami rozwiniętymi, która może mieć znaczenie dla przepływów kapitału portfelowego" - dodano.

"Niektórzy członkowie Rady argumentowali natomiast, że ze względu na opóźnienia w mechanizmie transmisji, łagodzenie polityki pieniężnej powinno być bardziej zdecydowane i skala obniżenia stóp procentowych w czerwcu powinna być większa" - napisano.

d1zmqkd

Z kolei zdaniem innych członków RPP uzasadnione było pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

"Inni członkowie Rady oceniali, że w kolejnych kwartałach należy oczekiwać stopniowego ożywienia aktywności gospodarczej oraz wzrostu inflacji w horyzoncie roku (częściowo ze względu na statystyczny efekt bazy), co uzasadnia utrzymanie stóp NBP na niezmienionym poziomie" - napisano w komunikacie.

"Jednocześnie oczekiwania na zmniejszenie przez Rezerwę Federalną skali łagodzenie ilościowego mogą przełożyć się na ryzyko nasilenia odpływu kapitału z rynków wschodzących, co - zdaniem tych członków Rady - dodatkowo przemawia za utrzymaniem stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie" - dodano.

Rada w czerwcu postanowiła obniżyć podstawowe stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu: stopa referencyjna 2,75 proc., stopa lombardowa 4,25 proc., stopa depozytowa 1,25 proc., stopa redyskonta weksli 3,00 proc.(PAP)

fdu/ asa/

d1zmqkd
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1zmqkd