Trwa ładowanie...
db96i9u
db96i9u
espi

ZELMER - Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Zelmer S.A (21/2011)

ZELMER - Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Zelmer S.A (21/2011)
Share
db96i9u
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-07
Skrócona nazwa emitenta
ZELMER
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Zelmer S.A
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Zelmer S.A. (Spółka, Emitent) działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2011 roku w Warszawie: 1) PEF V Zelmer Holdings S.A.R.L. - 7 392 884 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 7 392 884 głosów, co stanowiło 78,65% liczby głosów na ww. WZ oraz stanowi 48,64% ogólnej liczby głosów, 2) OFE PZU ?Złota Jesień" ? 1 000 000 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 1 000 000 głosów, co stanowiło 10,64 % liczby głosów na ww. WZ oraz stanowi 6,58% ogólnej liczby głosów, 3) AVIVA OFE AVIVA BZ WBK - 1 000 000 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 1 000 000 głosów, co stanowiło 10,64% liczby głosów na ww. WZ oraz stanowi 6,58% ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZELMER SA
(pełna nazwa emitenta)
ZELMER Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-016 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hoffmanowej 19
(ulica) (numer)
017 85 22 666 017 86 58 140
(telefon) (fax)
ir@zelmer.pl www.zelmer.pl
(e-mail) (www)
813-02-68-159 000034648
(NIP) (REGON)
db96i9u

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-07 Janusz Płocica Prezes Zarządu Janusz Płocica
2011-07-07 Magdalena Bartoś Członek Zarządu Magdalena Bartoś

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db96i9u

Podziel się opinią

Share
db96i9u
db96i9u