Trwa ładowanie...
d1pn8p3

ZETKAMA SA - Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy ZETKAMA S.A. a IDEA K5 sp. z o.o. (4/2015)

ZETKAMA SA - Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy ZETKAMA S.A. a IDEA K5 sp. z o.o. (4/2015)

Share
d1pn8p3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZETKAMA SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy ZETKAMA S.A. a IDEA K5 sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZETKAMA S.A. (dalej ?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 03/2015 z dnia 18 marca 2015 r., informuje o podpisaniu w dniu 20 marca 2015 r. przez Emitenta oraz IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000488750, listu intencyjnego dotyczącego zamierzonego połączenia się Emitenta oraz IDEA K5 sp. z o.o. w trybie określonym w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W liście intencyjnym Emitent oraz IDEA K5 sp. z o.o. wyrazili wolę podjęcia działań oraz czynności zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia procesu połączenia polegającego na przeniesieniu całego majątku IDEA K5 sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) na Emitenta (jako spółki przejmującej) w zamian za akcje, które Emitent wyda wspólnikom IDEA K5 sp. z o.o. Ponadto, Emitent oraz IDEA K5 sp. z o.o. oświadczyły, że niezwłocznie po uzgodnieniu kluczowych dla procesu
połączenia kwestii, podejmą starania w celu możliwie najszybszego dokonania czynności, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są niezbędne do przeprowadzenia procesu połączenia, w szczególności sporządzenia i uzgodnienia planu połączenia oraz poddania go badaniu przez biegłego rewidenta, a także podejmą współpracę niezbędną do skutecznego przeprowadzenia powyższego procesu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pn8p3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZETKAMA Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZETKAMA SA | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 57410 | | Ścinawka Średnia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 Maja | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 074 8652100 | | 074 8652101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro.zarzadu@zetkama.com.pl | | www.zetkama.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8830000482 | | 890501767 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Leszek Jurasz Prezes Zarządu
2015-03-20 Jerzy Kożuch Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pn8p3

Podziel się opinią

Share
d1pn8p3
d1pn8p3