Trwa ładowanie...
d3m4sxp
d3m4sxp
Waluty

Złoty stara się odrobić przynajmniej część strat

Po silnym wczorajszym umocnieniu krajowej waluty, godziny nocne są jego kontynuacją.
Share
d3m4sxp

RYNEK MIĘDZYNARODOWY

Zapowiedziana pomoc władz Chin w celu stymulowania tamtejszej gospodarki wywoła optymizm wśród inwestorów. Dzięki temu byliśmy świadkami odreagowania wcześniejszych silnych spadków na rynku surowcowym oraz rynku akcji. Giełdy amerykańskie mocno zabarwiły się na zielono, gdzie wzrosty na głównych indeksach sięgały przeszło 2,5%. Również powyżej ostatniego zamknięcia handlowano na parkietach akcyjnych, niemniej optymizm ten był już nieco mniejszy. Dzisiaj uwaga rynku będzie koncentrowała się na decyzjach dwóch największych banków centralnych Europy, tj. ECB oraz BOE. W obu przypadkach prognozy rynkowe zakładają obniżenie kosztu pieniądza o 50 pkt bazowych, tym samym sprowadzenie głównej referencyjnej stopy procentowej odpowiednio do poziomów 1,5% oraz 0,5%. W cieniu powyższych informacji pozostanie podanie do publicznej wiadomości liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych z USA oraz zamówienia na dobra trwałego użytku za styczeń.

O godzinie 08.06 zgodnie z notowaniami na rynku międzybankowym za jedno euro trzeba było zapłacić 1,2594 dolara.

d3m4sxp

Sytuacja techniczna eurodolara: godziny sesji nocnej przyniosły wyraźne wzmocnienie strony zainteresowanej słabszym dolarem: kurs po wczorajszym wygenerowaniu szczytu w rejonie 1,2650 - 1,2660 zdołał wycofać się jedynie do okolic figury 1,2600. Po raz kolejny doszło zatem do potwierdzenia silnego obszaru wsparcia w obszarze 1,2440 - 1,2500. Poranny układ na wskaźnikach technicznych intra day wskazuje na możliwość kontynuacji kierunku północnego. Z uwagi na wyczekiwanie rynku na decyzje banków centralnych (ECB oraz BoE) przyjąć można, że powrót do słabszego dolara widoczny powinien być zwłaszcza w pierwszej części sesji. Najbliższe miejsca charakterystyczne: 1,2677 - lokalny opór i 1,2575 - pierwsze wsparcie.

RYNEK KRAJOWY

Po silnym wczorajszym umocnieniu krajowej waluty, godziny nocne są jego kontynuacją. Co prawda impet aprecjacji złotego nieco osłabł, niemniej jednak zwolenników mocniejszego złotego może cieszyć fakt utrzymania się rodzimej waluty przy niższych poziomach (zarówno do euro jak i dolara), co więcej kolejna próba ataku na niższy poziomy w handlu przed otwarciem. Dzisiaj z rodzimej gospodarki nie poznamy żadnych publikacji makro, zatem sentyment na rynku walutowym będzie nadal determinowany wydarzeniami na świecie. Wczoraj indeks WIG20 przy obrotach podliczonych na blisko 1,2 mld zł kończył dzień na przeszło 4% plusach.

O godzinie 08.18 zgodnie z notowaniami na rynku międzybankowym za jedno euro trzeba było zapłacić 4,6540, a za dolara 3,6887 złotego.

d3m4sxp

Sytuacja techniczna na rynku złotego: po wczorajszym wyraźnym umocnieniu się polskiej waluty nadal wygląda dość optymistycznie. Na rynku pary USD/PLN godziny sesji nocnej przyniosły minimum na poziomie 3,6800. Kosmetyczne odreagowanie widoczne jeszcze przed otwarciem polskiej sesji z zasięgiem na 3,7100 oraz towarzysząca temu zmienność na wskaźnikach technicznych intra day wskazują na możliwość pogłębienia dołków. Kluczowe wsparcie dla tej pary zlokalizowane jest w rejonie 3,6515 - 3,6600. To właśnie ten rejon wskazać można jako potencjalny wyznacznik dzisiejszego minimum. Najbliższy lokalny opór będący jednocześnie granicą przewagi popytu nad podażą na złotego zlokalizowany jest w pobliżu figury 3,7100. Optymistycznie jest również na rynku pry EUR/PLN, gdzie doszło to trwałego przejścia przez linię wsparcia 4,6740 - 4,6880. Poranne pogłębienie dołków sygnalizuje znaczący (szczególnie w średnim terminie) potencjał po stronie zainteresowanej mocniejszym złotym. Z punktu widzenia jednak najbliższych godzin
uwzględniając poranny obraz techniczny tej pary spodziewać się można wyhamowania aprecjacji i próby odreagowania. Najbliższy opór to rejon 4,6970 - 4,7060. Silne wsparcie natomiast wyrysować można w obszarze 4,6120 - 4,6240.

Część makroekonomiczna: Łukasz Leszczyński
Część techniczna: dr Jarosław Klepacki
ECM S.A.

| Opracowany materiał jest opinią na temat rynku, stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów popartej informacjami z kompetentnych źródeł i nie stanowi "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. ECM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie przekazanego materiału. Bez zgody ECM S.A. nie może być dystrybuowany lub przekazywany dalej. |
| --- |

d3m4sxp

Podziel się opinią

Share
d3m4sxp
d3m4sxp