Trwa ładowanie...

Zmiany w ulgach podatkowych. Sprawdź, zanim wypełnisz PIT

Szykujesz się do rozliczenia podatku i chciałbyś skorzystać z ulg? Uwaga! Doszło do sporych zmian. Sprawdź, co cię w tym roku czeka w trakcie rozliczania PIT.

Share
Zmiany w ulgach podatkowych. Sprawdź, zanim wypełnisz PITŹródło: Fotolia, fot: whitelook
d1k0bvm

Na początek - ulgi dla wąskiej grupy polskich podatników. Ci, którzy się na nie załapali, zobaczą spore sumy na swoich kontach.

Ulga odsetkowa

Zapomniana już ulga odsetkowa pozwala odliczyć odsetki od kredytu na cele mieszkaniowe. Jednak przysługuje tylko tym podatnikom, którzy zadłużyli się w latach 2002-2006. Dodatkowo skorzystać z niej można dopiero w deklaracji PIT składanej za rok, w którym został podpisany ostateczny akt notarialny, a podatnik stał się właścicielem lokalu.

Jeśli zdarzyło się tak, że akt notarialny dostaliśmy dopiero w 2013 r. i po raz pierwszy korzystamy z ulgi odsetkowej, to możemy w niej uwzględnić odsetki od kredytu zapłacone we wcześniejszych latach.

d1k0bvm

Tutaj też występują limity. Odliczenie obejmuje odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m kw. powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji.

Jeżeli inwestycja została zakończona:

 • w latach 2002-2007 - limit wynosi 189 000 zł;
 • w roku 2008 - limit wynosi 212 870 zł;
 • w roku 2009 - limit wynosi 243 460 zł;
 • w roku 2010 - limit wynosi 264 810 zł;
 • w latach 2011, 2012, 2013 - limit wynosi 325 990 zł. Limit dotyczy odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36 i PIT-37. Do zeznania podatkowego, w którym po raz pierwszy stosuje się ulgę odsetkową, dołącza się oświadczenie o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją czyli PIT-2K. W tym dokumencie wykazujemy datę rozpoczęcia inwestycji, datę jej zakończenia oraz rok i kwotę udzielonego nam kredytu mieszkaniowego.

Odlicz wpłaty na IKZE

Rząd zachęca nas do oszczędzania na własną emeryturę, dlatego od przychodu można odliczyć wpłaty dokonane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, czyli IKZE. Nie można odliczyć wpłat dokonany na IKE.

Odliczyć można nie więcej niż:

 • 4 proc. kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na rok poprzedzający rok podatkowy; w rozliczeniu rocznym za rok 2013 jest to kwota 4 231,20 zł (4 proc. z 105 780 zł), albo
 • 4 proc. równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego do dna 15 września roku poprzedzającego rok podatkowy, jeżeli ustalone dla oszczędzającego wpłaty na IKZE za rok poprzedzający rok podatkowy nie przekraczają ww. 4 proc.; w rozliczeniu rocznym za rok 2013 jest to kwota 768 zł (4 proc. z 19 200 zł). Aby móc skorzystać z tej ulgi trzeba udowodnić, że oszczędzamy na IKZE. Może być to każdy dokument, który stwierdza dokonanie wpłaty i powinny znajdować się na nim informacje, kto i gdzie ulokował pieniądze oraz kiedy. Odliczenie dostaniemy po zakończeniu roku podatkowego i trzeba je wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT-37.
d1k0bvm

Książeczka mieszkaniowa

Na dzień dzisiejszy możliwość odliczenia w zeznaniu rocznym środków zgromadzonych na książeczce mieszkaniowej mają tylko ci podatnicy, którzy nabyli to prawo przed pierwszym stycznia 2002 r. Ktoś, kto założył książeczkę mieszkaniową później, np. w 2013 r. nie może odliczyć środków na nią przekazywanych.

Podatkowa polityka prorodzinna, czyli ulga nie dla wszystkich

Od rozliczenia za rok 2013 zmieniają się zasady odliczeń podatkowych na dzieci. Rząd zmodyfikował przepisy tak, żeby rodziny wielodzietne były bardziej uprzywilejowane. Wprawdzie wciąż będzie można odliczyć ulgę prorodzinną od jednego dziecka, ale trzeba spełnić pewne warunki.

Po pierwsze z ulgi tej mogą skorzystać tylko osoby, które rozliczają się za pomocą formularzy PIT-37 lub PIT-36. Nie mogą uwzględnić jej ci, którzy wybrali ryczałt, PIT-28, albo podatek liniowy o stawce 19 proc., z formularzem PIT-36L. Aczkolwiek, jeśli ktoś składa dwa formularze np. PIT-28, na którym rozlicza się m.in. dochody z najmu, i PIT-37, to na tym drugim ma prawo do odliczenia ulgi.

W przypadku kiedy podatnik wychowuje tylko jedno dziecko, to obowiązuje próg dochodowy, który powoduje, że z odliczenia można skorzystać pod warunkiem, że nie przekroczymy pewnych limitów:

 • roczne dochody podatnika nie przekroczyły kwoty 56000 zł; zastrzeżenie to dotyczy podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim w tym również przez część roku,
 • roczne dochody podatnika i jego małżonka nie przekroczyły łącznie kwoty 112000 zł,
 • roczne dochody podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko nie przekroczyły kwoty 112000 zł. W przypadku przekroczenia tych progów podatnicy wychowujący jedno dziecko z ulgi skorzystać nie mogą. Limity te nie mają znaczenia w przypadku posiadania większej ilości potomstwa.
d1k0bvm

Tak więc rodzina z jednym dzieckiem będzie mogła odliczyć sobie 1112,04 zł, z dwójką 2204,08 zł, a posiadanie trzeciego dziecka daje możliwość odliczenia dodatkowych 1668,06 zł. Za każde kolejne można odliczyć już 2224,08 zł.

Wysokość ulg w przełożeniu na liczbę posiadanych dzieci:

 • Posiadając jedno dziecko - 1112,04 zł
 • Posiadając dwoje dzieci - 2204,08 zł
 • Posiadając troje dzieci - 3892,14 zł
 • Posiadając czworo dzieci - 6116,22 zł itd.

Trzeba pamiętać, że z tego odliczenia mogą skorzystać rodzice, rodzice zastępczy, opiekunowie prawni, ale pod warunkiem, że dziecko z nimi mieszka. Nie mogą skorzystać osoby, które są pozbawione władzy rodzicielskiej lub opiekunowie prawni, jeśli dziecko z nimi nie mieszka.

d1k0bvm

Ulga na dzieci jest dostępna tak długo, jak dziecko jest małoletnie, albo dopóki nie ukończyło 25 roku życia i wciąż się uczy i przy tym nie uzyskało dochodów, które przekraczają kwotę wolną od podatku, w ubiegłym roku wynosiła ona 3091 zł, za wyjątkiem renty rodzinnej. Do tego można z niej skorzystać bez względu na wiek dziecka jeśli otrzymuje ono zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Uwaga: Ulgę na dziecko należy rozliczyć w załączniku o nazwie PIT-0 i dołączyć go do zeznania rocznego w PIT-36 albo PIT-37.

Internet nie każdemu będzie się zwracał

Ulga internetowa jeszcze jest, ale w formie szczątkowej. Jeśli po raz pierwszy skorzystaliśmy z niej przed 1 stycznia 2013 roku, to możemy teraz skorzystać z niej tylko jeszcze jeden raz, potem tracimy do niej prawo.

Idea jest taka, by pomagać tym, którzy rozpoczynają swoją przygodę z internetem, dlatego wprowadzono ograniczenie do możliwości rozliczenia się tylko za dwa kolejne lata podatkowe. Tak więc ci szczęśliwcy, którzy zaczną korzystać z sieci, będą mogli odliczyć sobie poniesione wydatki przez kolejne dwa lata, pod warunkiem że udokumentują to w odpowiedni sposób - np. rachunkami. Nie musimy dołączać ich do deklaracji podatkowej, lecz trzeba je przechowywać przez kolejne 5 lat, licząc od momentu złożenia rozliczenia za 2013 r.

d1k0bvm

Maksymalnie można odliczyć od podatku 760 zł, a internet może być wykorzystywany tylko do celów własnych. Jeśli mamy w jednym pakiecie usługę dostępu do internetu i telewizji, to trzeba zwrócić uwagę na to, by nie podać łącznej kwoty, ale tylko za dostęp do sieci.

Nie jest istotne też to, gdzie korzystamy z internetu ani w jakiej formie - to może być internet stacjonarny, mobilny, z komórki czy w kafejce. Jeśli dysponujemy rachunkiem, na którym są wyszczególnione dane odbiorcy, dostawcy i kwota, to mamy prawo do skorzystania z ulgi.

Uwaga: Ulgę internetową należy rozliczyć w załączniku o nazwie PIT-0 i dołączyć go do zeznania rocznego: PIT-36, PIT-37, albo PIT-28.

d1k0bvm

Ulga remontowa

Od 1 stycznia 2014 r. w rozliczeniu VAT-u za materiały budowlane wprowadzono szereg istotnych zmian. Ten rok podatkowy jest ostatnim, w którym możemy rozliczać się na starych zasadach.

Polegają one na tym, że aby odzyskać zwrot podatku za materiały budowlane polega na tym, że dostajemy różnicę między stawką 22 proc., lub 23 proc., a 8 proc. O zwrot możemy ubiegać się za wydatki poniesione na materiały budowlane, na które podniesiono podatek z 7 do 8 proc. po 1 maja 2004 r. Są to m.in.: okna, drzwi, tapety, płytki ceramiczne, żwir i piasek, cement, dachówki, płyty chodnikowe, itp. Pełna dostępna jest na stronie Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury.

Jeśli kupiliśmy materiały przy stawce 23 proc. VAT, to zwrot wyniesie 65,22 proc. Ale przysługuje on nam tylko w przypadku gdy budujemy lub remontujemy systemem gospodarczym, a wcześniej nie korzystaliśmy z odliczeń wydatków w ramach ulgi remontowej lub budowlanej, która już nie istnieje. Z kolei w przypadku dokonaniu zakupów po stawce 22 proc., to zwrot będzie wynosił 68,18 proc. VAT. W przypadku skorzystania ze wspomnianej ulgi budowlanej lub remontowej, można liczyć na zwrot VAT w wysokości 55,23 proc.

Trzeba pamiętać także o limitach, które ograniczają kwoty, które możemy odliczyć. Zmieniają się one co kwartał wraz ze zmianami wskaźnika ceny jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, która jest ustalana przez GUS. Ich wysokość zależy także od tego czy na budowę było wymagane pozwolenie czy nie. W pierwszym przypadku limit wynosi 12,295 proc. średnich kosztów budowy mieszkania o powierzchni 70 metrów kwadratowych. W przypadku inwestycji, która nie wymagała pozwolenia limit jest obliczany jako 12,295 proc. średnich kosztów budowy mieszkania o powierzchni 30 m kw.

Jednak jeśli podatnik skorzystał wcześniej z ulgi remontowej czy budowlanej, to limit są mniejsze, stosuje się wtedy nie 12,295 proc., ale 9,959 proc. równowartości kosztów budowy mieszkania.

Co będzie w kolejnym roku z ulgą remontową?

Potencjalnie zmiany w tym zakresie będą dotyczyć znacznie większej ilości zainteresowanych niż pozostałe. Jednocześnie są też najbardziej zawiłe.

Co się zmienia? Mówiąc wprost: dużo. Po pierwsze wprowadzono ograniczenie wiekowe. Od tej pory zwrot VAT za zakup niektórych materiałów budowlanych przysługuje tylko osobom do 36. roku życia. Jeśli rozlicza się małżeństwo, to warunek ten dotyczy młodszej osoby. Co więcej osoba, która ubiega się o zwrot, nie może posiadać innego mieszkania, domu czy nawet prawa do spółdzielczego mieszkania. Do tego nie można już będzie ubiegać się o zwrot VAT za proste remonty, ponieważ ulga dotyczy tylko wydatków poniesionych na inwestycje, które wymagają pozwolenia na budowę, które musi zostać wydane w 2014 r.
Kolejnym ograniczeniem wprowadzonym przez posłów jest wymóg odpowiedniego metrażu. Ulga nie będzie przysługiwała, jeśli mieszkanie będzie większe niż 75 mkw., a w przypadku domu powierzchnia przekroczy 100 mkw. Jest jeden wyjątek - jeśli podatnik wychowuje przynajmniej troje dzieci, to limit zostanie zwiększony odpowiednio o 10 mkw.

Jeśli zakupiliście materiały budowlane w zeszłym roku, a nawet jeszcze wcześniej, to wciąż istnieje możliwość uzyskania zwrotu VAT. Obowiązuje pięcioletni okres na dokonanie odpisu od roku zakupu. Czyli jeśli kupiliśmy materiały w 2013 r., to możemy je odpisać do 2018 r. Oczywiście wciąż trzeba przedstawiać faktury i muszą być one prawidłowo datowane.

Uwaga: aby rozliczyć zwrot VAT-u na materiały budowlane, trzeba wypełnić wniosek VZM-1. Nie można go składać częściej niż raz w roku.

Te rzeczy się nie zmienią

Dotychczasowe zasady obowiązują w przypadku ulgi dla honorowych krwiodawców. Trzeba ją wykazać PIT-0. Z ulgi może skorzystać honorowy dawca krwi, czyli osoba, która oddała bezpłatnie krew lub jej składniki oraz została zarejestrowana np. w regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Liczbę litrów należy przemnożyć przez 130 złotych i uzyskaną kwotę możemy odliczyć od dochodu.

Nie zmieni się także sposób rozliczania ulgi rehabilitacyjnej, do której mają prawo zarówno niepełnosprawni, jak i ich opiekunowie. Wciąż podstawowym warunkiem jest górny limit dochodów osoby niepełnosprawnej, który nie może przekroczyć 9120 zł.

W ramach tej ulgi można odliczyć generalnie dwa rodzaje wydatków: limitowane i nielimitowane. Wśród tych pierwszych znajdują się koszt posiadania psa asystującego dla osoby niedowidzącej czy używanie samochodu osobowego do transportu na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne. Trzeba jednak pamiętać, że nie możemy odliczyć więcej niż 2280 zł rocznie za psa czy samochód.

W przypadku wydatków nielimitowanych możemy odliczyć pełną kwotę poniesionych kosztów. To mogą być wydatki na remont mieszkania, by dostosować je do potrzeb niepełnosprawnego, opiekę pielęgniarską w domu nad niepełnosprawnym. Trzeba też koniecznie pamiętać, że aby skorzystać z tej ulgi, musimy posiadać pewne dokumenty, takie jak orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

d1k0bvm
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1k0bvm
d1k0bvm