Trwa ładowanie...
d4hw0h2

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (25/2010)

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (25/2010)

Share
d4hw0h2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZPC OTMUCHÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZPC OTMUCHÓW S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 21 grudnia 2010 r. od Aviva Investors Poland SA zawiadomienie o następującej treści:"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit.a) ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1538, ze zm.), Aviva Investors Poland SA, działając w imieniu i na rzecz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej ,,Fundusz"), niniejszym informuje o przekroczeniu poziomu 5% zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ,,Otmuchów" S.A. (dalej ,,Spółka").Przekroczenie ww. progu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku transakcji kupna PDA oraz akcji Spółki dokonanej w dniu 30 września br.W konsekwencji ww. zdarzenia, po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z emisją akcji
serii D, Fundusz posiada 649 427 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,09% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 649 427 głosów oraz stanowiących 5,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Przed ww. zmianą Fundusz posiadał łącznie 617 371 sztuk PDA oraz akcji Spółki, stanowiących 4,84% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 617 371 głosów oraz stanowiących 4,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Ponadto Aviva Investors Poland SA wyjaśnia, że powyższe zdarzenie nie miało wpływu na łączny poziom zaangażowania w ogólnej liczbie głosów Spółki funduszy Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zatem komunikat o przekroczeniu przez ww. fundusze progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki z dnia 29 września br. pozostaje aktualny." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hw0h2

| | | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZPC OTMUCHÓW S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 48-385 | | Otmuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nyska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (77) 431 50 83 | | (77) 431 50 85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zpc@zpcotmuchow.com.pl | | www.zpcotmuchow.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7530012546 | | 531258977 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 BERNARD WĘGIEREK PREZES ZARZĄDU Bernard Węgierek
2010-12-21 KRZYSZTOF DZIEWICKI WICEPREZES ZARZĄDU Krzysztof Dziewicki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hw0h2

Podziel się opinią

Share
d4hw0h2
d4hw0h2