Trwa ładowanie...
d1rtnve
d1rtnve
espi

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki. (12/2014)

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki. (12/2014)
Share
d1rtnve
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-21
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 21 lutego 2014 roku otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych o wykreśleniu hipoteki umownej do kwoty 4.500.000, 00 zł. ustanowionej na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej KW Nr SL1C/00019540/7. Wpisu dokonano w dniu 18 lutego 2014 roku. Hipoteka stanowiła zabezpieczenie spłaty kredytów na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 65/2012 z dnia 28.12.2012 r. Wykreślenie nastąpiło w związku z spłatą kredytów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZREMB-CHOJNICE S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
89-600 Chojnice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 15
(ulica) (numer)
52 396 57 10 52 397 31 63
(telefon) (fax)
sekretariat@zremb-ch.com.pl www.zremb-ch.com.pl
(e-mail) (www)
555 156 49 13 091343195
(NIP) (REGON)
d1rtnve

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2014-02-21 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1rtnve

Podziel się opinią

Share
d1rtnve
d1rtnve