Trwa ładowanie...
d1uw1th

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów. (46/2011)

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów. (46/2011)

Share
d1uw1th

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. informuje, że w dniu 09 lutego 2011r. powziął informacje od FH JAGO S.A., o następującej treści:"Działając w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam, że zmienił się bezpośredni udział Firmy Handlowej JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach ("JAGO") w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zmiana liczby głosów nastąpiła poprzez zbycie przez JAGO:1. w dniu 07 lutego 2011 roku 150.000 akcji Spółki (transakcja pakietowa)2. w dniu 07 lutego 2011 roku 150.000 akcji Spółki (transakcja pakietowa)3. w dniu 07 lutego 2011 roku 150.000 akcji Spółki (transakcja pakietowa)4. w dniu 07 lutego 2011 roku 150.000 akcji Spółki (transakcja pakietowa)5. w dniu 08 lutego 2011 roku 150.000 akcji Spółki (transakcja pakietowa)6. w dniu 08 lutego 2011 roku 154.999 akcji Spółki (transakcja
pakietowa)("Transakcja").Przed Transakcją JAGO posiadało bezpośrednio 904.999 akcji Spółki, uprawniających do 904.999 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiadało 2,75 % kapitału zakładowego Spółki oraz 2,75 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio, poprzez spółkę zależną S1 Sp. z o.o., w stosunku do której jest podmiotem dominującym 6.246.497 akcji Spółki, uprawniających do 6.246.497 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 18,98 % kapitału zakładowego Spółki oraz 18,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. łącznie JAGO posiadało 7.151.496 akcji Spółki, uprawniających do 7.151.496 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 21,73 % kapitału zakładowego Spółki oraz 21,73 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.W wyniku Transakcji JAGO nie posiada bezpośrednio akcji Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.AJAGO posiada pośrednio, poprzez spółkę zależną S1 Sp. z o.o., w stosunku do której jest podmiotem dominującym 6.246.497akcji
Spółki, uprawniających do 6.246.497 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki , co odpowiada 18,98 % kapitału zakładowego Spółki oraz 18,98 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.W okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia JAGO rozważa zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w Spółce." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uw1th

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2011-02-09 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uw1th

Podziel się opinią

Share
d1uw1th
d1uw1th