Trwa ładowanie...
d4emxfk
espi

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie od osoby obowiązanej do notyfikacji (6/2013)

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie od osoby obowiązanej do notyfikacji (6/2013)

Share
d4emxfk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-18
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do notyfikacji
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" SA. (Emitent) informuje, że otrzymał w dniu 18 stycznia 2013 roku informację, od osoby obowiązanej do notyfikacji i pełniącej funkcję Członka Zarządu Emitenta, dotyczącą objęcia 93.750 akcji serii "G" Emitenta, których łączna wartość nie przekroczyła 5.000,00 EUR. Umowa objęcia 93.750 akcji zwykłych na okaziciela serii " G" zawarta została w dniu 13 lipca 2012 roku w ramach realizowanego przez Emitenta programu motywacyjnego. Akcje zostały objęte po cenie równej wartości nominalnej tj. 0,10 zł za akcję. Akcje wprowadzone zostały do obrotu na rynku równoległym 20 grudnia 2012r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4emxfk

| | | ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 89-600 | | Chojnice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 52 396 57 10 | | 52 397 31 63 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@zremb-ch.com.pl | | www.zremb-ch.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 555 156 49 13 | | 091343195 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-18 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2013-01-18 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4emxfk

Podziel się opinią

Share
d4emxfk
d4emxfk