Trwa ładowanie...
d1tv22z

ZUE S.A. - Informacja o zawezwaniu do próby ugodowej (29/2015)

ZUE S.A. - Informacja o zawezwaniu do próby ugodowej (29/2015)

Share
d1tv22z

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZUE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawezwaniu do próby ugodowej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) informuje, iż w dniu 10 lutego 2015 roku Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie IX Wydział Gospodarczy (?Sąd?) odpis wniosku o zawezwanie do próby ugodowej (?Wniosek?) złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (?PKP PLK?) oraz informację o wyznaczonym na dzień 17 marca 2015 roku posiedzeniu Sądu w przedmiotowej sprawie. PKP PLK w złożonym Wniosku zawezwał konsorcjum firm w składzie: 1) Bilfinger Infrastructure S.A z siedzibą w Warszawie (Lider); 2) ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Partner); 3) Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PEBEKA S.A z siedzibą w Lubinie (Partner); 4) Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. (Partner); 5) Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice S.A. (Partner); (zwane łącznie: ?Uczestnicy?, ?Wykonawca?), do próby ugodowej w sprawie o zapłatę solidarnie przez Uczestników na rzecz PKP PLK kwoty 27.963.053,62 PLN wraz z odsetkami ustawowymi
(?Roszczenie?) m.in. tytułem odszkodowania za opóźnienie wykonania przez Uczestników robót budowlanych dotyczących modernizacji linii kolejowej Nr 8. Etap I: odc. Warszawa Zachodnia ? Warszawa Okęcie i budowy łącznicy Warszawa Służewiec ? Lotnisko Okęcie. Faza 3 roboty budowlane na łącznicy, w ramach projektu nr POIiŚ 7.1-18: ?Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy lotniska Okęcie? (?Kontrakt?). W ocenie ZUE S.A., Spółka zrealizowała swój zakres robót w sposób należyty i w związku z tym, Roszczenie PKP PLK w części, za której wykonanie odpowiedzialna była Spółka jest bezzasadne. Mając to na uwadze Zarząd Spółki nie przewiduje zawarcia ugody, która nakładałaby na Spółkę obowiązek zaspokojenia Roszczeń zgłoszonych przez PKP PLK. Zaznacza się, iż Kontrakt został wykonany przez Wykonawcę i odebrany przez PKP PLK. Dodatkowo Spółka zwraca uwagę na fakt, iż Wykonawca w dniu 14 sierpnia 2014 roku złożył przeciwko PKP PLK pozew o zapłatę kwoty 72.835.010,99 PLN, (z czego na rzecz Spółki kwoty
18.521.943,30 PLN wraz z odsetkami liczonymi od dnia 18.08.2012 r. do dnia zapłaty), tytułem kar umownych za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy przez PKP PLK placu budowy w związku z przedmiotowym Kontraktem, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tv22z

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZUE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-048 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kazimierza Czapińskiego | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 12 266-39-39 | | + 48 12269-35-89 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zue@zue.krakow.pl | | www.grupazue.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6792740329 | | 356578200 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-11 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tv22z

Podziel się opinią

Share
d1tv22z
d1tv22z