Trwa ładowanie...
dxmv05w
dxmv05w
espi

ZUK - Korekra raportu nr 19/2011 - korekta tematu raportu (19/2011)

ZUK - Korekra raportu nr 19/2011 - korekta tematu raportu (19/2011)
Share
dxmv05w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Korekra raportu nr 19/2011 - korekta tematu raportu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" S.A. dokonuje korekty raportu nr 19/2011 z dnia 23.05.2011 r. w związku z podaniem błędnej daty w temacie raportu. Poniżej poprawny temat oraz treść raportu. Temat: Lista akcjonariuszy na ZWZA ZUK "Stąporków" S.A. w dniu 16 maja 2011 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA "Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" S.A. podaje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. w dniu 16 maja 2011 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. 1. Spółce "Stalmax" Spółka Jawna przysługiwało na ZWZA 2 972 586 głosów, co stanowiło 97,06 % głosów na ZWZ oraz stanowi 66 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;"

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ZUK Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-220 Stąporków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Górnicza 3
(ulica) (numer)
041 3741016 041 3741712
(telefon) (fax)
zuk@zuk.com.pl www.zuk.com.pl
(e-mail) (www)
6580001142 290552938
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Marek Milczarek Prezes Zarządu
2011-05-23 Grzegorz Pasturczak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxmv05w

Podziel się opinią

Share
dxmv05w
dxmv05w