Trwa ładowanie...
dyl3qfr
dyl3qfr

ZUS ma nowy statut

Prezes Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 30 lipca br. nadał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nowy statut. Zmianie uległa struktura organizacyjna jednostek terenowych ZUS oraz centrali Zakładu.
Share
dyl3qfr

Zmiana statutu wynikała z konieczności dostosowania struktury organizacyjnej Zakładu do bieżących zadań oraz przygotowania instytucji do realizacji nowych obowiązków. Struktura terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu została dostosowana do podziału administracyjnego państwa.

Spośród istniejących oddziałów ZUS wyznaczono 16 oddziałów wojewódzkich w miastach, w których znajduje się siedziba wojewody. Wyjątek stanowi województwo śląskie, gdzie siedzibą oddziału wojewódzkiego będzie Chorzów. Oddziały wojewódzkie będą obejmować swoim zakresem działania obszar województwa oraz podlegające im oddziały, inspektoraty i biura terenowe. Będą one odpowiadać za funkcjonowanie jednostek terenowych ZUS na terenie danego województwa.

W strukturze organizacyjnej centrali ZUS zmniejszono liczbę departamentów, łącząc te których zadania były zbliżone. Utworzono Departament Integracji Europejskiej, do którego zadań będzie należeć m.in. pozyskiwanie funduszy europejskich na projekty realizowane przez ZUS. Po zmianach liczba departamentów Centrali ZUS zmniejszyła się z 32 do 27.

dyl3qfr

_ Zmiany w strukturze ZUS umożliwią sprawniejsze zarządzanie Zakładem oraz Funduszami, których dysponentem jest Zakład (Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, Funduszem Rezerwy Demograficznej i Funduszem Alimentacyjnym w stanie likwidacji). Przyczynią się także do podwyższenia poziomu obsługi klientów ZUS _ – powiedział Paweł Wypych, prezes ZUS.

Zgodnie z art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych statut Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nadaje, w drodze rozporządzenia, Prezes Rady Ministrów.

dyl3qfr

Podziel się opinią

Share
dyl3qfr
dyl3qfr