Trwa ładowanie...
d2xwk0t
d2xwk0t

Zysk netto Bestu wzrósł r/r do 34,09 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 10.05.2016 (ISBnews) - Best odnotował 34,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 13,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2xwk0t

Zysk operacyjny wyniósł 39,99 mln zł wobec 20,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,53 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 33,71 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2016 roku przychody operacyjne Grupy Best osiągnęły poziom 56,5 mln zł i wzrosły o 22,8 mln zł (68%) wobec
pierwszego kwartału 2015 roku. Wynika to przede wszystkim z dynamicznego wzrostu spłat wierzytelności, ale również dodatniej
wyceny wierzytelności, co jest następstwem m.in. wydłużenia okresów obsługi portfeli w wyniku podpisania z klientami porozumień
dotyczących spłat zadłużenia. Ponadto Grupa Best odnotowała wzrost wartości z inwestycji w Best III NSFIZ" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 8,39 mln zł wobec 1,58 mln zł straty rok wcześniej.

"Wydatki związane z inwestycjami w portfele wierzytelności sfinansowane zostały środkami z emisji obligacji. W pierwszym kwartale
2016 roku Grupa Best pozyskała w ten sposób 44,6 mln zł. Z kolei wypracowane środki własne przeznaczono w szczególności na spłatę
części pożyczki od akcjonariuszy, tj. 36,5 mln zł. Środki te wróciły do Grupy Best w wyniku podwyższenia kapitału i objęcia przez
członków zarządu Best akcji serii D o wartości 36,5 mln zł" - czytamy dalej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)

d2xwk0t

Podziel się opinią

Share

d2xwk0t

d2xwk0t