Trwa ładowanie...
d1b6dt8

Zysk netto Grupy Lotos wyniósł 303,5 mln zł w IV kw. wobec straty rok wcześniej

Warszawa, 07.03.2017 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała 303,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 391,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d1b6dt8

Zysk operacyjny wyniósł 734,6 mln zł wobec 319,4 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 366,1 mln zł w IV kw. 2016 r. wobec 5 225,8 mln zł rok wcześniej.

W 2016 r. spółka miała 1 015,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 263,26 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 20 931,09 mln zł w porównaniu z 22 709,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 1 160,83 mln zł wobec 37,1 mln zł straty rok wcześniej.

d1b6dt8

"W ubiegłym roku Lotos osiągnął rekordowy przerób ropy naftowej na poziomie blisko 10,4 mln ton. Wykorzystanie zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się na poziomie 99%. Średnie dzienne wydobycie ze złóż zlokalizowanych w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło ponad 26,6 tys. boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W 2016 r. Lotos zwiększył do 72,7 mln boe (czyli o 9% r./r.) łączny potencjał zasobów wydobywalnych 2P. Łącznie średnie dzienne wydobycie spółki Lotos Petrobaltic w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w 2016 r. ponad 26,6 tys. boe.

"W 2016 roku rafineria Lotosu osiągnęła rekordowy przerób. Przerobiono blisko 10,4 mln ton surowca (10,2 mln ton w 2015 r.). Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych zakładu w całym ub.r. wyniosło 99%. W analizowanym okresie Lotos sprzedał łącznie ponad 11 mln ton produktów, towarów i materiałów ropopochodnych, z czego o 5% więcej niż przed rokiem na rynku krajowym. Wzrost produkcji i sprzedaży był m.in. efektem korzystnych marż rafineryjnych utrzymujących się przez większość miesięcy 2016 r. oraz efektem pierwszych sukcesów w walce regulacyjnej z działalnością tzw. 'szarej strefy' na rynku paliw płynnych w Polsce (głównie dzięki wprowadzeniu tzw. Pierwszego Pakietu Paliwowego)" - czytamy dalej.

Na koniec 2016 r. w sieci Lotos działało 487 stacji paliw. Przez cały ubiegły rok sieć koncernu powiększyła się o 11 obiektów. Na koniec 2016 r. Lotos dysponował 20 miejscami obsługi podróżnych (MOP) przy autostradach A1, A2, A4 i A6 oraz drogach ekspresowych S3 i S7, podano także.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 20,9 mld zł w 2016 roku.

(ISBnews)

d1b6dt8

Podziel się opinią

Share
d1b6dt8
d1b6dt8