Trwa ładowanie...
d1jsgb4
02-03-2017 09:17

Zysk netto Idea Banku wzrósł r/r do 441,03 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Idea Bank odnotował rekordowy skonsolidowany zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w wysokości 441,03 mln zł w 2016 r. wobec 295,33 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. 

d1jsgb4
d1jsgb4

Bank miał 440,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 295,15 mln zł zysku rok wcześniej.

"W efekcie podjętych działań miniony rok zakończyliśmy rekordowym zyskiem netto w kwocie 441 mln zł. Zysk z działalności kontynuowanej wyniósł natomiast 406,4 mln zł, po wyeliminowaniu wpływu podatku bankowego, rosnąc aż o 140% rok do roku" - napisał prezes Jarosław Augustyniak w liście dołączonym do raportu rocznego.
Wynik netto 2016 roku ukształtował się na poziomie znacznie wyższym niż w poprzednim roku, na co wpływ miał dynamiczny rozwój biznesu poszczególnych spółek Grupy oraz zrealizowana w trakcie 2016 roku sprzedaż jednej ze spółek Grupy - GetBack - za łączną cenę 825 mln zł z wynikiem na poziomie 249 mln zł, podał też bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 624,02 mln zł wobec 387,51 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 341,89 mln zł wobec 363,45 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo rekordowo niskich stóp procentowych, wynik odsetkowy był aż o 61% większy niż w 2015 roku i wyniósł 624 mln zł. Co ważne, wynik ten niemal dwukrotnie przewyższył wynik prowizyjny. Rok wcześniej proporcje między tymi dwiema pozycjami były wyrównane. Ważnym osiągnięciem ubiegłego roku jest z pewnością wyraźny spadek kosztu finansowania, który obniżył się o 65%, do 28 pb ponad WIBOR na koniec 2016 roku. W połączeniu ze stale rosnącą sprzedażą produktów wysokomarżowych pozwoliło to na wzrost marży odsetkowej do 4,2% na koniec 2016 roku, co jest jednym z najwyższych poziomów w branży" - wskazał prezes.

d1jsgb4

Dodał, że istotną część wyniku operacyjnego Grupy stanowi wynik prowizyjny, który w 2016 roku wyniósł 342 mln zł, odpowiadając za 37% wyniku Grupy.

"Wynik prowizyjny utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2015 roku, co świadczy o stabilnym i powtarzalnym charakterze tej części wyników finansowych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że istotna część wyniku prowizyjnego jest generowana przez przychody niezwiązane z działalnością bankową, czyli faktoring, usługi księgowe oraz leasing, na które odpowiadają za jedną trzeci przychodów z opłat. W 2016 roku przychody prowizyjne z działalności faktoringowej wzrosły o 18%, a przychody z tytułu usług księgowych i doradczych zwiększyły się o 21%" - skomentował też Augustyniak.

Aktywa razem banku wyniosły 21,52 mld zł na koniec 2016 r. wobec 18,84 mld na koniec 2015 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 177,24 mln zł wobec 70,26 mln zł zysku rok wcześniej.

d1jsgb4

"Rok 2016 potwierdził skuteczność Grupy w generowaniu dobrych i powtarzalnych wyników z podstawowej działalności, czyli finansowania rozwoju drobnej przedsiębiorczości. W minionym roku wykazaliśmy, że potrafimy prężnie rozwijać się również przy udziale wyselekcjonowanych inwestycji kapitałowych, wspierających wysoką rentowność Grupy" - ocenił prezes.

Wskazał też, że w minionym roku Grupa przeprowadziła istotne działania reorganizacyjne, których efektem jest obniżenie kosztów działania. W 2016 roku wskaźnik C/I skorygowany o podatek bankowy obniżył się do 53,5% z 61,4% rok wcześniej. W IV kw. wskaźnik spadł wyraźnie poniżej 50%, osiągając poziom 46,2%.

"Bank oraz Grupa wykazują bezpieczne poziomy wskaźników adekwatności kapitałowej. Współczynnik CAR dla Grupy ukształtował się na poziomie 14,4%, a TIER1 na poziomie 12%" - napisał też Augustyniak w liście.

d1jsgb4

Wskaźnik ROE (nie uwzględniający wyniku ze sprzedaży GetBack oraz działalności zaniechanej) wyniósł 7% w 2016 r. wobec 10,7% rok wcześniej, a wskaźnik ROA - odpowiednio: 0,8% wobec 1,1%, podał też bank w raporcie.

"W 2016 r. wskaźnik rentowności kapitałów (ROE) spadł o 3,7 pkt proc. w ujęciu rocznym, w efekcie niższego poziomu zysku netto (bez uwzględniania wyniku ze sprzedaży GetBack S.A. oraz działalności zaniechanej), przy wzroście średnich kapitałów o 20,4% r/r. Po wyłączeniu ww. wyników, wskaźnik rentowności aktywów (ROA) spadł o 0,3 pkt proc. w stosunku do końca 2015 r." - czytamy dalej.

W 2016 roku Grupa oferowała swoje produkty i usługi za pośrednictwem 150 placówek w całej Polsce: 69 placówek Idea Banku, 20 placówek Idea Leasing oraz 61 biur Tax Care.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.

(ISBnews)

d1jsgb4
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1jsgb4