Trwa ładowanie...
d2tbyzv

Zysk netto PEManagers spadł r/r do 1,63 mln zł w II kw. 2016 r.

Warszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEManagers) odnotował 1,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 18,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d2tbyzv

Zysk operacyjny wyniósł 2,47 mln zł wobec 18,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania sięgnęły 12,14 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 31,96 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 6,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z zarządzania w wysokości 22,68 mln zł w porównaniu z 57,23 mln zł rok wcześniej.

"W I połowie 2016 r. PEM zrealizował 22,9 mln zł przychodów. 20,8 mln zł z tej kwoty to przychody z tytułu stałej opłaty za zarządzanie. Ich wzrost o 13% rok do roku to pochodna coraz wyższych aktywów pod zarządzaniem, które na koniec czerwca 2016 r. wyniosły brutto 2,3 mld zł. Wysoki przyrost aktywów zanotowały dwa główne fundusze: MCI.TechVentures (+21% r/r) oraz MCI.EuroVentures (+10%). Zysk netto w I półroczu 2016 r. wyniósł 6,5 mln zł" - podała spółka w komunikacie.

d2tbyzv

Od początku 2016 r. do dnia publikacji sprawozdania za I półrocze, fundusze zarządzane przez Grupę PEManagers wydały ponad 275 mln zł na nowe inwestycje i kolejne rundy finansowania, podano także.

"Z punktu widzenia rozwoju naszej działalności bardzo ważne jest budowanie jak największej bazy aktywów, od której pobieramy opłatę stałą za zarządzanie. Planujemy przygotować 3 nowe fundusze. Jednym z nich będzie fundusz fintechowy, koncentrujący się na inwestycjach w spółki rozwijające nowoczesne technologie w usługach finansowych. Kolejny będzie skoncentrowany wokół spółek e-commerce oraz marketplace i powiązanymi z nimi podmiotami w obrębie gospodarki cyfrowej" - powiedział prezes Cezary Smorszczewski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 3,05 mln zł wobec 3,45 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od kwietnia 2015 r.

(ISBnews)

d2tbyzv

Podziel się opinią

Share
d2tbyzv
d2tbyzv