Trwa ładowanie...
d4bvr4s

01CYBERATON S.A. - Informacja o zmianie stanu zaangażowania głównych akcjonariuszy- nabycie lub z ...

01CYBERATON S.A. - Informacja o zmianie stanu zaangażowania głównych akcjonariuszy- nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji (43/2015)

Share
d4bvr4s
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-08
Skrócona nazwa emitenta
01CYBERATON S.A.
Temat
Informacja o zmianie stanu zaangażowania głównych akcjonariuszy- nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. powziął, od Pana Macieja Gruszki- Członka Rady Nadzorczej Emitenta, informację o zmianach w posiadaniu akcji dotyczących znacznych pakietów akcji. W wykonaniu obowiązku informacyjnego na podstawie ww. przepisu oświadcza, iż: Akcjonariusz Maciej Gruszka, zmienił swój stan posiadania akcji w spółce 01CYBERATON S.A. o 4 500szt. (cztery tysiące pięćset sztuk) akcji, które stanowią 0,12% ogółu akcji 01CYBERATON S.A. oraz 4 500 (cztery tysiące pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co odpowiada 0,12% głosów. Po zmniejszeniu udziału w akcjonariacie Pan Maciej Gruszka nie posiada akcji 01CYBERATON S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bvr4s

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01CYBERATON S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-822 | | Milanówek | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Brzozowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 758 30 03 | | +48 22 758 30 03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | 01c@01c.eu | | www.01cyberaton.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-241-27-27 | | 141220241 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Piotr Tomaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bvr4s

Podziel się opinią

Share
d4bvr4s
d4bvr4s