Trwa ładowanie...
dbygpqh
espi

08OCTAVA - Uchwały podjete przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OCTAVA NFI S.A. w dni...

08OCTAVA - Uchwały podjete przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OCTAVA NFI S.A. w dniu 23 marca 2012 roku oraz o zgłoszonych sprzeciwach (9/2012)
Share
dbygpqh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-23
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Uchwały podjete przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OCTAVA NFI S.A. w dniu 23 marca 2012 roku oraz o zgłoszonych sprzeciwach
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. ("Fundusz"), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 23 marca 2012 roku. Fundusz informuje, że do uchwały nr 16/2012, uchwały nr 17/2012 oraz uchwały nr 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
RBOCTAVAuchwały_ZWZ 20120323.pdf Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wspólna 47/49
(ulica) (numer)
022 356 18 90 022 356 18 99
(telefon) (fax)
www.octava.com.pl
(e-mail) (www)
526-10-36-962 010986677
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbygpqh

Podziel się opinią

Share
dbygpqh
dbygpqh