Trwa ładowanie...
1 proc.

1 proc. dla przejrzystych organizacji

Fundacja, która nie przesłała do ministra pracy sprawozdania finansowego, nie może zbierać pieniędzy z podatku.

Share
1 proc. dla przejrzystych organizacji
Źródło: Jupiterimages
d45vpo6

Nie wystarczy zamieszczenie wersji elektronicznej sprawozdania na stronie internetowej resortu. Tak wynika z odpowiedzi przesłanej „Rz” przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Od 1 września tego roku obowiązują przepisy uniemożliwiające uzyskiwanie pieniędzy z 1 proc. podatku tym fundacjom i stowarzyszeniom, które nie przekazały resortowi sprawozdań finansowego i merytorycznego z działalności. Podmioty, które zlekceważą ten wymóg, nie znajdą się w ministerialnym wykazie organizacji, na które można przekazywać część swojego podatku.

d45vpo6

Ważne terminy

– Ten obowiązek istnieje od wielu lat, dopiero teraz wprowadzono jednak sankcję za jego niedopełnienie – mówi Anna Sienicka z Rady Działalności Pożytku Publicznego. – To dobrze, bo wiele organizacji go lekceważyło, a osoby, które podzieliły się swoim podatkiem, mają przecież prawo wiedzieć, na co został przeznaczony.

– Organizacja musi zatwierdzić sprawozdanie finansowe do końca czerwca (chyba że ma inny rok obrotowy niż kalendarzowy). Do ministra pracy powinna je przesłać (wraz ze sprawozdaniem merytorycznym) w terminie 15 dni od zatwierdzenia – tłumaczy Izabela Dembicka-Starska z portalu organizacji pozarządowych Ngo.pl. – Wykaz organizacji uprawnionych do zbierania 1 proc. publikuje się do 15 grudnia. W tym roku nie znalazła się w nim prawie 1/3 podmiotów, które mają status opp. Z różnych powodów, m.in. dlatego, że nie przekazały swoich sprawozdań.

W wykazie nie ma też organizacji, które ograniczyły się do opublikowania sprawozdań na stronie ministerstwa www.pozytek.gov.pl.

– Czy wersja elektroniczna nie wystarczy resortowi, przecież przepisy nie mówią nic o tym, że sprawozdania mają być przekazane na papierze? – pyta czytelnik, przedstawiciel jednej z organizacji pozarządowych.

d45vpo6

„To odrębny obowiązek i nie można go utożsamiać z wymogiem przekazania sprawozdań w wersji papierowej” – stwierdziło MPiPS w odpowiedzi udzielonej „Rz”.

Dotkliwa sankcja

Publikacja na stronie internetowej nie jest zrównana z przekazaniem w formie pisemnej, nie ma bowiem stosownych mechanizmów podpisu elektronicznego, które by to umożliwiały – wyjaśnia ministerstwo.

– Niestety, wiele organizacji myli te dwa obowiązki – mówi Anna Sienicka. – Skutkiem jest nieumieszczenie ich w ministerialnym wykazie.

– Sankcja za nieprzesłanie sprawozdań jest dotkliwa, organizacje powinny jednak znać warunki zbierania pieniędzy z 1 proc. PIT – podsumowuje Izabela Dembicka-Starska. – Oczywiście, fundacja lub stowarzyszenie, które teraz nie zostały wpisane do wykazu, mogą się o to ubiegać ponownie w przyszłym roku.

Przemysław Wojtasik

d45vpo6

Podziel się opinią

Share
d45vpo6
d45vpo6