Trwa ładowanie...
d4ej97o
d4ej97o
espi

11 BIT STUDIOS S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie pub ...

11 BIT STUDIOS S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej ... (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4ej97o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
11 BIT STUDIOS S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej ...
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki 11 bit studios S.A. [Emitent] niniejszym informuje , że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Pana Grzegorza Miechowskiego o zmianie udziału w kapitale i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki 11 bit studios S.A. na skutek zbycia akcji Emitenta w transakcjach pakietowych w dniach 24 lutego i 2 marca 2105r. Przed w/w zmianą udziału, Pan Grzegorz Miechowski posiadał 231 696 akcji spółki 11 bit studios S.A. , co stanowiło 10,45% udziału w kapitale zakładowym Spółki i z akcji tych przysługiwało 231 696 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 11 bit studios S.A. , co stanowiło 10,45% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie, po zmianie, pan Grzegorz Miechowski posiada 201 696 akcji spółki 11 bit studios S.A. , co stanowi 9,1% udziału w kapitale zakładowym spółki 11 bit studios S.A. i uprawnia do wykonywania 201 696 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 11 bit studios S.A., co stanowi 9,1% ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
11 BIT STUDIOS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-633 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modlińska 6
(ulica) (numer)
22 250 29 10 22 250 29 31
(telefon) (fax)
biuro@11bitstudios.com www.11bitstudios.com
(e-mail) (www)
1182017282 142118036
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Grzegorz Miechowski Prezes Zarządu
2015-03-02 Bartosz Brzostek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ej97o

Podziel się opinią

Share
d4ej97o
d4ej97o