Trwa ładowanie...
dst4lbu

11 BIT STUDIOS - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta (5/2015) - EBI

11 BIT STUDIOS - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta (5/2015)

Share
dst4lbu
NEW CONNECT
Raport EBI nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd 11 bit studios S.A. ("Emitent") informuje, iż w w dniu 26 lutego 2015r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta: Przyjęto pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta którą złożył Pan Szymon Kobalczyk. Powołany do składu Rady Nadzorczej został Pan Wojciech Ozimek. Podstawa prawna: par.3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Miechowski Prezes Zarządu
Bartosz Brzostek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dst4lbu

Podziel się opinią

Share
dst4lbu
dst4lbu