Trwa ładowanie...
du5wc2r
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
kara

350 tys. kary dla PTS za wprowadzanie klientów w błąd

Przedstawiciele spółki PTS (wcześniej Telekomunikacja Dzień Dobry) sugerowali, że reprezentują dotychczasowego operatora i proponowali konsumentom przedłużenie umowy na korzystniejszych warunkach. W rzeczywistości oferowali kontrakt z nowym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. UOKiK nakazał zaniechania tych praktyk i nałożył kary w łącznej wysokości ponad 350 tys. zł
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
350 tys. kary dla PTS za wprowadzanie klientów w błąd
(Fotolia)
du5wc2r

Spółka PTS z Wrocławia, znana konsumentom także jako Polska Telefonia Stacjonarna, a wcześniej działająca pod nazwą Telekomunikacja Dzień Dobry, oferuje konsumentom usługi telefonii stacjonarnej. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło ponad 700 skarg na działania przedsiębiorcy. Większość dotyczyła wprowadzania w błąd przez telemarketerów, którzy sugerowali, że mają do czynienia z dotychczasowym operatorem.

Postępowanie wszczęte przez Urząd wykazało m.in., że telemarketerzy reprezentujący PTS wprowadzali konsumentów w błąd. Podczas rozmów telefonicznych dawali do zrozumienia, że reprezentują dotychczasowego operatora i proponowali obniżkę abonamentu. W rozmowie padło stwierdzenie "() jest Pani naszą wieloletnią abonentką ()", co wprowadziło mnie w błąd - tak praktyki PTS opisywała jedna z konsumentek, która poskarżyła się do UOKiK. Dodatkowo aby się uwiarygodnić, przedstawiciele spółki zadawali rozmówcom pytania o dane z faktury i numer PESEL, co przypomina proces weryfikacji tożsamości stosowany przez różnych przedsiębiorców. Urząd zakwestionował te praktyki, ponieważ zgodnie z prawem każdy konsument powinien otrzymywać od przedsiębiorcy pełną i rzetelną informację o ofercie. Wprowadzanie w błąd jest uznawane za niezgodną z prawem nieuczciwą praktykę rynkową.

Spółka PTS zawiera umowy z konsumentami za pośrednictwem kurierów dostarczających odpowiednie dokumenty (umowa, regulamin, cennik, wzór odstąpienia od umowy, regulamin promocji) do mieszkań klientów. W ciągu 14 dni od podpisania takiego kontraktu (do 24.12.2014 było to 10 dni) konsument ma prawo od niego odstąpić bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów. Urząd ustalił, że kurierzy PTS po podpisaniu umowy przez konsumentów zabierali całość bądź część dokumentów ze sobą. Kopie były odsyłane klientom już po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Ponadto kurierzy wywierali na konsumentów presję, aby ci podpisali oświadczenie o tym, że otrzymali komplet dokumentów. W opinii UOKiK praktyka spółki utrudniała klientom PTS skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy.

du5wc2r

Zgodnie z prawem, wzorce umowne powinny być sformułowane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Jednak formularze wykorzystywane przez PTS nie spełniały tego wymogu. Urząd ustalił m.in., że regulamin, który stanowił załącznik do umowy, był sporządzony czcionką o wysokości 1 mm (5 pt) . W opinii Urzędu zbyt mała czcionka oraz układ dokumentu utrudniały konsumentom zapoznanie się z jego treścią. Przyjmuje się, że dla standardowej odległości pomiędzy oczami odbiorcy a czytanym tekstem, optymalna wielkość czcionki wynosi od 2 do 3,5 mm (9 -11 pt).

Prezes UOKiK nakazał spółce PTS zaniechanie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i nałożył karę w wysokości 354 679 zł. Decyzja nie jest prawomocna przedsiębiorca może odwołać się do sądu.

To nie jedyne działania w sprawie spółki PTS podjęte przez organy państwa. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu prowadzi postępowanie przygotowawcze.

Pilnie potrzebujesz gotówki? Sprawdź najkorzystniejsze oferty!

du5wc2r

Podziel się opinią

Share
du5wc2r
du5wc2r