Trwa ładowanie...
d45po9f
d45po9f

4Fun Media celuje w umocnienie pozycji na rynku telewizyjnym i cyfrowym

Warszawa, 03.11.2014 (ISBnews) - 4fun Media chce umocnić swoją pozycję na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych, a także rozważa ewentualne przejęcia pomiotów dywersyfikujących źródła przychodów, poinformowała agencję ISBnews prezes Ewa Czekała.
Share
d45po9f

"Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczymy na cele korporacyjne. Myślimy o działaniach marketingowych związanych z umocnieniem pozycji spółki na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych, ewentualnym przejęciu pomiotów dywersyfikujących źródła przychodów oraz zasileniu kapitału obrotowego"- powiedziała ISBnews Czekała.

W jej ocenie, postępująca stabilizacja rynku będzie sprzyjać planom rozwojowym w 2015 roku, które przy wsparciu środków z emisji zostać szybciej zrealizowane.

Spółka zamierza wyemitować 3-letnie obligacje serii A zabezpieczone, o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości do 6 mln zł. Obligacje te mają być sprzedawane w ramach oferty publicznej, których oferującym będzie Dom Inwestycyjny Investors. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku ASO Catalyst.

d45po9f

Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8% w stosunku rocznym. Odsetki od obligacji wypłacane będą z dołu w okresach co 3 miesiące.

W kwestii wyników finansowych, prezes oceniła, że efekt rozdrobienia rynku kanałów muzycznych, wynikający z gwałtownego wzrostu ilości nadawanych kanałów zbiegł się z sezonowym obniżeniem przychodów i zysków w okresie letnim, co odbiło się na poziomie przychodów osiągniętych przez 4fun Media w III kwartale.

"Mimo słabszych wyników III kwartału 2014 roku, należy zwrócić uwagę na stabilną sytuację finansową 4fun Media. Spółka generowała w opisanym okresie dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, wykazując na koniec września saldo zamknięcia środków pieniężnych na poziomie 1,6 mln zł, zatem na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spółka w dalszym ciągu utrzymuje poziom zobowiązań, w tym zadłużenia bankowego, na niskim i bardzo bezpiecznym poziomie" - powiedziała Czekała.

W okresie I-III kw. 2014 r. spółka miała 2,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 17,58 mln zł w porównaniu z 23,22 mln zł rok wcześniej.

d45po9f

Grupa Kapitałowa 4Fun Media prowadzi działalność na rynku mediów telewizyjnych i cyfrowych. Do Grupy należą kanały muzyczne 4Fun.tv, TV.DISCO i mjuzik.tv oraz spółka Program, która zajmuje się kompleksowym wsparciem sprzedaży i dystrybucji kanałów telewizyjnych na rynku polskim. 4fun Media dysponuje własną, interaktywną platformą telewizyjną, która umożliwia emisję kontentu video w różnych formatach (telewizja, telefonia komórkowa, platformy IPTV, internet, VoD) oraz tworzenie innowacyjnych produktów i rozwiązań technologicznych, przystosowanych do cyfrowych kanałów dystrybucji.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)

d45po9f

Podziel się opinią

Share
d45po9f
d45po9f