Trwa ładowanie...
d4gh17e

4FUN MEDIA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (2/2011)

4FUN MEDIA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (2/2011)

Share
d4gh17e

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 4FUN MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | 4fun Media S.A. z siedzibą wWarszawie, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) zwanego dalej "Rozporządzeniem", podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku:skonsolidowane raporty kwartalne:- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 - 12 maja 2011 roku- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 - 9 listopada 2011 rokuskonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2011 roku - 25 sierpnia 2011 rokuRaporty roczne za 2010 rok:- jednostkowy raport roczny za 2010 rok - 17 marca 2011 roku- skonsolidowany raport roczny za 2010 rok - 17 marca 2011 rokuZarząd 4 fun Media S.A., działając na podstawie § 83 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia informuje ponadto, iż w
2011 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Zarząd 4 fun Media S.A. informuje jednocześnie, iż zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, w 2011 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku oraz - w oparciu o § 101 ust. 2 Rozporządzenia - nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gh17e

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Ewa Czekała Prezes Zarządu
2011-01-19 Biruta Makowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gh17e

Podziel się opinią

Share
d4gh17e
d4gh17e