Trwa ładowanie...
d18stie
espi

4FUN MEDIA S.A. - Wybór biegłego rewidenta (1/2013)

4FUN MEDIA S.A. - Wybór biegłego rewidenta (1/2013)

Share
d18stie

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 4FUN MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości o podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą 4fun Media S.A. w sprawie wyboru podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej 4fun Media SA. Działając na wniosek Zarządu Spółki, dokonano wyboru spółki pod firmą 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kościelnej 18/4 jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. Firma 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 3363. Rada Nadzorcza powierzyła firmie 4AUDYT Sp. z o.o. zbadanie jednostkowych sprawozdań finansowych 4fun Media S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku (sprawozdania roczne) oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku. Rada Nadzorcza
upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy z 4AUDYT Sp. z o.o. Spółka 4fun Media S.A. korzystała z usług firmy audytorskiej 4AUDYT Sp. z o.o. w 2011 roku oraz w 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18stie

| | | 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | 4FUN MEDIA S.A. | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-728 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bobrowiecka | | 1A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (022) 488 42 00 | | (022) 488 42 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | 4fun@4fun.tv | | www.4fun.tv | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-20-85-470 | | 015547050 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Ewa Czekała Prezes Zarządu
2013-01-08 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18stie

Podziel się opinią

Share
d18stie
d18stie