Trwa ładowanie...
d14zasp
espi

A.C.E. S.A. - Details of the buy-back programme adopted by the Board of Directors (20/2012)

A.C.E. S.A. - Details of the buy-back programme adopted by the Board of Directors (20/2012)

Share
d14zasp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | A.C.E. S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Details of the buy-back programme adopted by the Board of Directors | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Management Committee of Automotive Components Europe herby informs about details of the buy-back programme adopted by the Board of Directors of the Company on 28 November 2012. The Board of Directors authorized a share buy-back programme (the ?Programme") on the following conditions: a) the objectives of the Programme will be one or several of the following; (i) to meet obligations arising from employee share option programmes granted or that could be granted and/or, (ii) the purchase of shares for retention and subsequent use for exchange or payment in the framework of potential external growth transactions (M&A transactions) and/or, (iii) to be used for supporting the liquidity of the secondary market of the ACE shares in compliance with applicable laws and regulations, and/or (iv) to be cancelled in the framework of a share capital reduction, b) the Programme shall be valid until June 19, 2013, c) the maximum aggregate value of shares that may be acquired by the Company shall not exceed in total the
maximum of five million euro (EUR 5,000,000), d) in any event the maximum number of own shares that the Company may hold at any time directly or indirectly may not have the effect of reducing its net assets below the amount mentioned in paragraphs (1) and (2) of article 72-1 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended, e) the maximum purchase price per share to be paid in cash shall not represent more than thirteen Polish Zlotys (PLN 13), and no less than four cents of Polish Zlotys (PLN 0,04), The Board of Directors appointed Erste Securities Polska S.A. as the Lead Manager of the Programme. Zarząd Automotive Components Europe S.A. niniejszym informuje o szczegółach programu skupu własnych akcji przyjętych przez Radę Dyrektorów Spółki w dniu 28 listopada 2012 roku. Rada Dyrektorów wyraziła zgodę na rozpoczęcie programu skupu akcji własnych ("program") na następujących warunkach: a) celem programu będzie jeden lub kilka celów z pośród następujących: (i) wypełnienie zobowiązań
wynikających, z przyznanych lub mogących podlegać przyznaniu w przyszłości, programów motywacyjnych opartych na akcjach lub/i, (ii) w celu wejścia w posiadanie akcji a następnie przeznaczenia ich na wymianę lub zapłatę za akcje w ramach potencjalnie realizowanych transakcji akwizycyjnych (transakcje M&A) lub/i, (iii) wspomaganie płynności akcji ACE na rynku wtórnym zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi lub/i, (iv) umorzenie akcji w ramach obniżenia kapitału akcyjnego, b) program będzie realizowany do dnia 19 czerwca 2013 roku, c) maksymalna łączna wartość akcji, które mogą zostać skupione przez Spółkę nie może przekroczyć maksymalnie wartości pięciu milionów euro (5 000 000 euro), d) w czasie trwania programu, maksymalna liczba akcji jaką może posiadać Spółka w dowolnym czasie, w sposób pośredni lub bezpośredni, nie może obniżać jej aktywów netto poniżej wartości wymienionej w ustępie (1) i (2) artykułu 72-1 ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 roku o spółkach prawa handlowego z późniejszymi zmianami, e)
maksymalna cena po jakie mogą być skupowane akcje nie może przekroczyć trzynastu złotych (13 zł), oraz nie może być niższa niż cztery grosze (4 grosze), Rada Dyrektorów wyznaczyła dom maklerski Erste Securities Polska S.A. jako głównego realizatora powyższego programu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14zasp

| | | AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | A.C.E. S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | L-1150 | | Luksemburg | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 82 Route d'Arlon | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 0000 | | 0000 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Raul Serrano Dyrektor Finansowy Raul Serrano

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14zasp

Podziel się opinią

Share
d14zasp
d14zasp