Trwa ładowanie...
d4glrq5
d4glrq5
espi

A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 22 April 2014 and 25 April 2014 (25/2014)

A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 22 April 2014 and 25 April 2014 (25/2014)
Share
d4glrq5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | A.C.E. S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Execution of the buy-back programme between 22 April 2014 and 25 April 2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | The Management Committee of Automotive Components Europe SA (Company) herby informs that between April 22, 2014 and April 25, 2014, during trading sessions on the main market of the Warsaw Stock Exchange, the Company purchased its own shares in the amount of 16 100, each having a nominal value of 0,15 ? . Acquired shares give a right to 16 100 votes at the General Meeting of Shareholders and constitute 0,076% of the Company's share capital. The average price of purchased shares was PLN 12,40. Since the commencement of the buy-back program the Company acquired in total 934 398 of its own shares. The total number of shares purchased during the current buy-back program give a right to 934 398 votes at the General Meeting of Shareholders and constitute 4,401% of the Company's share capital. The average price of purchased shares since the commencement of the buy-back program was PLN 12,96. The Company acquires its own shares based on the share buy-back program commenced on July 1, 2013. The program was
adopted by the General Meeting of Shareholders on June 18, 2013 (Current Report 36/2013) followed by a resolution of the Board of Directors (Current Report 40/2013). The buy-back program was authorized for the period until June 18, 2016, or until the funds, in the amount of 5m euro, allocated for the execution of the program are depleted. Zarząd Automotive Components Europe SA (Spółka) informuje, iż w okresie od 22 kwietnia 2014 do 25 kwietnia 2014 roku Spółka nabyła 16 100 akcji własnych, każda o wartości nominalnej 0,15 ?, podczas sesji giełdowych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe akcje własne Spółki dają łącznie 16 100 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i stanowią 0,076% kapitału zakładowego Spółki. Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 12,40 złotych za akcję. Od dnia rozpoczęcia programu skupu akcji własnych Spółka nabyła łącznie 934 398 akcji. Akcje własne nabyte w trakcie trwania obecnego programu dają łącznie prawo do 934 398 głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy i stanowią 4,401% kapitału zakładowego Spółki. Średnia jednostkowa cena nabycia, od rozpoczęcia programu skupu akcji własnych, wynosiła 12,96 złotych za akcję. Spółka nabywa akcje własne w ramach rozpoczętego w dniu 1 lipca 2013 roku programu nabywania akcji własnych zatwierdzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2013 roku (Raport bieżący 36/2013) oraz uchwały rady dyrektorów (Raport bieżący 40/2013). Program został zatwierdzony na okres do 18 czerwca 2016 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje tego programu w kwocie 5 mln euro. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
A.C.E. S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
L-2210 Luksemburg
(kod pocztowy) (miejscowość)
38, boulevard Napoléon 1er
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
000 0000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Raul Serrano Dyrektor Finansowy Raul Serrano

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4glrq5

Podziel się opinią

Share
d4glrq5
d4glrq5