Trwa ładowanie...
d37otv8

A.C.E. S.A. - Publication dates of periodical financial reports in 2013 (4/2013)

A.C.E. S.A. - Publication dates of periodical financial reports in 2013 (4/2013)

Share
d37otv8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | A.C.E. S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Publication dates of periodical financial reports in 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Management Committee of Automotive Components Europe S.A. herby informs that due dates of periodical financial reports in 2013 will be the following: Consolidated quarterly reports: Quarterly consolidated report for the 4th quarter of 2012 February 28th , 2013 Quarterly consolidated report for the 1st quarter of 2013 May 14th, 2013 Quarterly consolidated report for the 2nd quarter of 2013 Not published Quarterly consolidated report for the 3rd quarter of 2013 November 14th, 2013 Condensed consolidated semi-annual report for the first half of 2013: August 30th , 2013 Consolidated and audited annual report for the year 2012: April 23rd, 2013 Unconsolidated quarterly, semi-annual and annual reports will not be published. All reports will be prepared in compliance with IFRS adopted by EU. Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku Zarząd Automotive Components Europe S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje na temat terminów publikacji raportów okresowych w 2013 roku: Skonsolidowane raporty
kwartalne: Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku 28 lutego 2013 roku Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku 14 maja 2013 roku Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2013 roku Nie będzie publikowany Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku 14 listopada 2013 roku Skrócony skonsolidowany raport półroczny za pierwszą połowę 2013 roku: 30 sierpnia 2013 roku Skonsolidowany i audytowany raport roczny za rok obrotowy 2012: 23 kwietnia 2013 roku Jednostkowe raporty kwartalne, półroczny oraz roczny nie będą publikowane. Wszystkie raporty będą przygotowane zgodnie z wymogami MSSR przyjętymi przez UE. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37otv8

| | | AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | A.C.E. S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | L-1150 | | Luksemburg | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 82 Route d'Arlon | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 0000 | | 0000 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Raul Serrano Dyrektor Finansowy Raul Serrano

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37otv8

Podziel się opinią

Share
d37otv8
d37otv8